22. juli 2015, 09:24 Af: Sylvia Blazejowski

Kommunerne forskelsbehandler plejebørn med behov for computer til skole og uddannelse

Kommunerne forskelsbehandler plejebørn med behov for computer til skole og uddannelse

Plejemor, Anne Marie Petersen, ses sammen med plejebørnene David, 11 år, og Cecilie, 17 år.
Plejemor, Anne Marie Petersen, ses sammen med plejebørnene David, 11 år, og Cecilie, 17 år. David, anbragt via Københavns kommune, har fået besked om, at kommunen ikke yder tilskud til en computer i hans tilfælde. Cecilie har dermimod fået 5000 kroner til en ny PC fra sin anbringende kommune, Tårnby. Hertil har hun suppleret med egne sparepenge. Fotokreditering: Børnehjælpsdagen.

Landets kommuner har uens praksis i forhold til plejebørn, der ansøger om en computer til skolebrug. Det viser en ny rundspørge fra Børnehjælpsdagen.

I yderste konsekvens har plejebørnene forskellige vilkår for at gennemføre en uddannelse, som i følge forskningen er helt afgørende for deres fremtid.

Hjælpeorganisationen Børnehjælpsdagen har kortlagt kommunernes praksis på området. Det viser sig blandt andet, at 15 af landets kommuner blankt afslår plejebørns ansøgninger om økonomisk tilskud til en computer, mens 44 kommuner kun bevilliger pc’ere i helt ekstraordinære tilfælde. Til gengæld har 29 kommuner praksis for, at plejebørn kan søge om computer-hjælp via en særskilt pulje eller anden ordning.

“Uddannelse er den største beskyttelsesfaktor for anbragte børn. Hvis børnene klarer sig godt i skolen, så har de større chance for at bryde den negative sociale arv og stå stærkere i deres voksenliv. Det er efterhånden almen viden blandt fagfolk samt politikere, der netop har sat fokus på uddannelse i de sociale 2020-mål”, udtaler Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl og fortsætter:

“Alligevel prioriterer kommunerne meget forskelligt, når det handler om det vigtige redskab, som computeren jo er i forhold til plejebørnenes skolegang. Det betyder reelt, at børnene har forskellige vilkår – alt efter hvilken kommune, de er anbragt igennem. Det er uheldigt”.

“Det er ikke fair”

Den divergerende praksis har særlig betydning, når den rammer børn, der for eksempel bor i samme plejefamilie, men er anbragt via forskellige kommuner. Det er tilfældet i rigtig mange plejefamilier, herunder hos familien Petersen. Her bor David, 11 år, Michala, 14 år og Cecilie, 17 år, der er anbragt af henholdsvis København, Hillerød og Tårnby Kommune.

Cecilie, der går i gymnasiet og som klarer sig fagligt godt, har på baggrund af en simpel ansøgning til sin kommune fået 5000 kroner i tilskud til en ny computer. David og Michala har tilgengæld fået at vide fra deres kommuner, at de ikke skal regne med støtte.

”Jeg er rimelig glad for, at jeg er én af dem, der har fået en computer, men jeg synes, det er mærkeligt, at David og Michala ikke kan få, når jeg bare kan. Det er synd for dem. Jeg synes, at alle plejebørn burde stå lige på det punkt, fordi det er jo ligemeget hvilken kommune, man kommer fra. Vi står alle i samme situation som plejebørn. Så jeg synes ikke, det er fair”, fortæller Cecilie, der har boet hos sin plejefamilie, siden hun var spæd.

Kommunerne bør ensrette prakis

Fonden Børnehjælpsdagen, der arbejder for anbragte børn og unge i Danmark, vil nu rette kontakt til Kommuners Landsforening (KL). Organisationen vil opfordre KL til at arbejde for en ensretning i kommunerne, så alle plejebørn – og anbragte børn i øvrigt – kan ansøge om (tilskud til) en computer på lige vilkår i hele landet.

“Vi håber, der fra centralt hold kommer fokus på problematikken, så alle kommuner fremadrettet vil afsætte midler til computere til anbragte børn, og at praksis for støtte bliver ens. Det skal sikre, at børnene ikke føler sig forskelsbehandlet. Dermed vil KL og kommunerne samtidig sende et fælles signal om, at de bakker op om børnenes uddannelse og fremtid – med afsæt i PC’en som et uundværligt læringsredskab”, siger Ina Thorndahl.

Børnehjælpsdagen har gennemført rundpørgen blandt landets 98 kommuner som følge af et stigende antal henvendelser fra plejefamilier, der mangler computere til deres plejebørn. P.t. uddeler Børnehjælpsdagen cirka 600 bærbare computere årligt til børn, der er anbragt på instituion, via projektet ‘Børnenens IT-Fond’.
DOWNLOAD OVERSIGT OVER DE ENKELTE KOMMUNERS PRAKSIS VEDR. ØKONOMISK STØTTE TIL / BEVILLING AF COMPUTERE TIL PLEJEBØRN
(Rundspørge foretaget af Børnehjælpsdagen)

FAKTA OM BØRNENES IT-FOND

Børnenes IT-Fond blev etableret i 2011, og siden da har Børnehjælpsdagen uddelt cirka 600 bærbare computere årligt til institutionsanbragte børn og unge over hele landet. Nu er det så plejebørnenes tur til af få en digital opgradering.

Aktuelt er både privatpersoner, virksomheder samt fonde, heriblandt Egmont Fonden og Ole Kirks Fond, med til at finansiere Børnehjælpsdagens computer-uddelinger, der finder sted hvert kvartal over hele landet.

Børnehjælpsdagen modtager med stor taknemmelighed pengedonationer til Børnenes IT-Fond. Donationerne anvendes til indkøb af nye, bærbare computere, som herefter bliver uddelt til de anbragte børn og unge.

FAKTA OM ANBRAGTE BØRN OG UNGE

I følge Ankestyrelsens seneste tal er cirka 11.600 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet i Danmark. 58 % af disse børn og unge bor i en plejefamilie.

En anbringelse kan skyldes mange forskellige årsager, men typisk har barnet været udsat for omsorgsvigt, overgreb, misbrug eller psykisk sygdom i familien.

I følge KL (Momentum, 2015) har 40 % af de anbragte børn ikke taget folkeskolens afgangsprøve som 16-17-årige, mens det kun gælder 6 % af de ikke-anbragte børn.

Fonden Børnehjælpsdagen styrker anbragte børn og unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter og aktiviteter i hele Danmark. Sidste år fik 9.453 børn og unge på børnehjem og i plejefamilier glæde af hjælpeorganisationens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski
Pressechef i Børnehjælpsdagen
D: 3530 9310 M: 2682 8923
sb@bhd.dk – www.bhd.dk

 

Download pressefotos
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.