3. januar 2016, 10:40 Af: Sylvia Blazejowski

Oplevelsesbanken fusionerer med Børnehjælpsdagen

Oplevelsesbanken fusionerer med Børnehjælpsdagen

Udsatte og anbragte børn kan se frem til flere oplevelser, der kan bidrage til deres positive udvikling. Foto: Kim Agersten.

Biograffilm, sportskampe, koncerter, forlystelser eller måske en kanalrundfart?

Anbragte børn og unge fra hele landet kan se frem til et væld af spændende oplevelser i fremtiden. Foreningen, ‘Oplevelsesbanken’, der blev stiftet i 2010, er nemlig fusioneret ind i Børnehjælpsdagen pr. 5. januar 2016.

Den danske hjælpeorganisation vil videreføre det vigtige arbejde med at tilbyde oplevelser – primært til børn og unge, der bor i plejefamilier og på børnehjem, men også til andre grupper af socialt udsatte børn i Danmark.

Et bidrag til voksenlivet

Oplevelsesbankens nuværende bestyrelse har ønsket at fusionere ind i Børnehjælpsdagen for at sikre bæredygtighed og brede idéen ud til flere børn og unge end hidtil muligt.

”Børnehjælpsdagen er en meget respekteret og anerkendt aktør, der har eksisteret mere end en menneskealder. Vi har derfor tillid til, at organisationen vil videreføre og videreudvikle Oplevelsesbanken på bedste vis. Vi er rigtig glade for, at fusionen nu er en realitet”, udtaler bestyrelsesformand Stine Hamburger.

Børnehjælpsdagen har mangeårig erfaring med at skabe aktiviteter, events og projekter til fordel for anbragte børn og unge i Danmark. Oplevelsesbanken passer dermed godt ind i den aktuelle tilbudsvifte og i organisationens startegiarbejde som helhed.

”Selv helt ’almindelige’ oplevelser – for eksempel en teatertur eller sportskamp – kan være et vigtigt bidrag til de udsatte børn og deres dannelse. Et teaterstykke kan give ny viden og indsigt. En sportskamp kan udfordre de sociale kompetencer. Det er en væsentlig pointe for os, at vi gennem oplevelserne altid kan styrke børnene, og på den måde være med til at ruste dem til deres voksne liv”, forklarer Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.

I praksis vil Børnehjælpsdagen fremadrettet udsende tilbud om oplevelser til de børnehjem og plejefamilier, som er registrereret i organisationens database.

Læs mere på Oplevelsesbanken

FAKTA

Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn (0-17 år) og udsatte unge (18-23 år) i Danmark.

Den danske hjælpeorganisation styrker børnenes / de unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter og aktiviteter, der finder sted over hele landet.

Målet er at gøre børnene og de unge mere parate til at stå på egne ben i voksenlivet.

Sidste år fik 9.453 børn og unge på børnehjem og i plejefamilier glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

——–

I alt er cirka 11.000* børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet. 60 % af alle anbragte børn i Danmark bor i en plejefamilie.

I alt er cirka 2300* udsatte unge (18-22 år) i efterværn, der er en kommunal foranstaltning efter endt anbringelse. Tallet dækker over efterværn i døgnophold.

En anbringelse kan skyldes mange forskellige årsager, men typisk har barnet været udsat for omsorgsvigt, overgreb, misbrug eller psykisk sygdom i familien.

*Seneste tal fra Ankestyrelsen, 2014 – udgivet i 2015.

Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski
Pressechef i Børnehjælpsdagen
D: 3530 9310 M: 2682 8923
sb@bhd.dk – www.bhd.dk

Galleri
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.