22. juli 2015, 09:40 Af: Sylvia Blazejowski

Plejebørn mangler computere til skole og uddannelse

Plejebørn mangler computere til skole og uddannelse

Plejemor Pia Mørkeberg med sin plejedatter Melanie, 12 år, der lige p.t. mangler en computer til skolebrug. Foto: Børnehjælpsdagen

Plejebørn står svagere i dagens digitale skoleundervisning, sammenlignet med børn fra traditionelle familier. Særligt plejebørn på folkeskolens mellemtrin har ikke deres egen computer, som ellers er et vigtigt redskab i forhold til læring, lektier, læseplaner mv. Det viser en ny undersøgelse fra Børnehjælpsdagen.

Hjælpeorganisationen har kortlagt plejebørnenes behov for computere og har i den forbindelse modtaget svar fra plejefamilier over hele landet. Disse familier omfatter til sammen 1898 plejebørn (0-17 år), hvilket svarer til 28 % af alle plejebørn i Danmark.

Særligt de plejebørn, der er i alderen 10-13 år, skiller sig ud i undersøgelsen. Inden for denne aldersgruppe har 43 % deres egen pc, mens gennemsnitstallet er 63 %* for børn, der ikke er anbragt uden for hjemmet (*Gallup Børne- og Ungdomsindex, 2014).

“Det er uheldigt, at en væsentlig del af landets plejebørn ikke har adgang til egne IT-redskaber. Det betyder, at de sakker bagud i den digitale dannelse, som blandt andet skolereformens “De nye Fælles Mål” har et forøget fokus på. I yderste konsekvens har plejebørnene dårligere forudsætninger for at gennemføre et skoleforløb eller uddannelse, som i følge forskningen er helt afgørende for deres fremtid, udtaler Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl.

“Det er en rigtig øv-situation”

12-årige Melanie er et af de plejebørn, der står midt i problematikken. Når hun efter sommerferien starter i 6. klasse, så skal hun medbringe sin egen computer. Det har skolen meddelt. Men Melanie har ikke en PC. Derhjemme låner hun sin plejemors computer, som ikke kan komme med over i skolen, fordi den indeholder mange fortrolige oplysninger.

“Jeg synes, det er en rigtig øv-situation. Jeg har en relativ stram økonomi, og der er mange udgifter forbundet med et ung menneske i Melanies alder. Det er ikke nemt for mig at finde 4000 kroner i budgettet til en computer. Det vil betyde, at hun må afstå fra andre ting og oplevelser, som også har stor betydning for hendes positive udvikling. Det er en svær prioritering, uanset at skolen selvfølgelig er rigtig vigtig”, forklarer plejemor Pia Mørkeberg, der er alene med Melanie.

For at afhjælpe situationen har Pia ansøgt Melanies anbringende kommune om tilskud til en PC. Men kommunen har givet klart afslag. Samme svar har 23 % af plejebørnene i Børnehjælpsdagens undersøgelse fået i de tilfælde, hvor de har ansøgt kommunen om hjælp til en ny computer til deres plejebarn.

Uklart hvem der har ansvaret

I øjeblikket uddeler Børnehjælpsdagen computere til anbragte børn, der bor på børnehjem. Det sker via projektet ‘Børnenes IT-Fond’. Et stigende antal henvendelser fra plejefamilier, der mangler computere til deres plejebørn, har fået organisationen til at gennemføre den aktuelle behovs-undersøgelse.

“Vi kan desværre konstatere, at der er en vis uklarhed om hvorvidt, det er kommunens eller plejefamiliens ansvar at sikre en computer til plejebarnet. Det skyldes blandt andet, at nogle kommuner vælger at bevillige computere til plejebørnene, mens andre kommuner forudsætter, at plejefamilien køber computeren”, udtaler Ina Thorndahl og fortsætter:

“Vi vil som organisation gerne afhjælpe computer-behovet i det omfang, vi kan. Derfor har vi besluttet at udvide ‘Børnenes IT-Fond’, så plejebørn nu også er omfattet”.

Børnehjælpsdagens behovs-undersøgelse viser heldigvis også mere positive resultater. Langt de fleste plejebørn i 15-17 års alderen har deres egen computer. Det skyldes blandt andet, at de har haft mulighed for at spare penge sammen, for eksempel via et fritidsjob.

LÆS RESUMÉ AF UNDERSØGELSEN OM PLEJEBØRNS COMPUTERE-BEHOV
(Udarbejdet af Børnehjælpsdagen)

FAKTA OM BØRNENES IT-FOND

Børnenes IT-Fond blev etableret i 2011, og siden da har Børnehjælpsdagen uddelt cirka 600 bærbare computere årligt til institutionsanbragte børn og unge over hele landet. Nu er det så plejebørnenes tur til af få en digital opgradering.

Aktuelt er både privatpersoner, virksomheder samt fonde, heriblandt Egmont Fonden og Ole Kirks Fond, med til at finansiere Børnehjælpsdagens computer-uddelinger, der finder sted hvert kvartal over hele landet.

Børnehjælpsdagen modtager med stor taknemmelighed pengedonationer til Børnenes IT-Fond. Donationerne anvendes til indkøb af nye, bærbare computere, som herefter bliver uddelt til de anbragte børn og unge.

FAKTA OM ANBRAGTE BØRN OG UNGE

I følge Ankestyrelsens seneste tal er cirka 11.600 børn og unge (0-17 år) anbragt uden for hjemmet i Danmark. 58 % af disse børn og unge bor i en plejefamilie.

En anbringelse kan skyldes mange forskellige årsager, men typisk har barnet været udsat for omsorgsvigt, overgreb, misbrug eller psykisk sygdom i familien.

I følge KL (Momentum, 2015) har 40 % af de anbragte børn ikke taget folkeskolens afgangsprøve som 16-17-årige, mens det kun gælder 6 % af de ikke-anbragte børn.

Fonden Børnehjælpsdagen styrker anbragte børn og unges kompetencer, fysiske og mentale robusthed gennem projekter og aktiviteter i hele Danmark. Sidste år fik 9.453 børn og unge på børnehjem og i plejefamilier glæde af hjælpeorganisationens arbejde. Læs mere på bhd.dk og facebook.com/bornehjaelpsdagen

Kontaktinformation

Sylvia Emilia Blazejowski
Pressechef i Børnehjælpsdagen
D: 3530 9310 M: 2682 8923
sb@bhd.dk – www.bhd.dk

 

Download pressefotos
KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
Relaterede nyheder

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.