NOMINERET: BROEN DANMARK

BROEN Danmark er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018. Formand Peter Poulsen svarer på '5 skarpe' om foreningen.

NOMINERET: BROEN DANMARK

BROEN Danmark er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018. Formand Peter Poulsen svarer på '5 skarpe' om foreningen.

BROEN Danmark er en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. Det sker gennem støtte til kontingent og udstyr til sport, spejder, dans, musik eller andre fritidsaktiviteter.

Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

BROEN blev etableret i 2002 i Horsens. I dag foregår indsatsen gennem frivillige lokalforeninger, som er forankret i 26 forskellige kommuner, og som alle er en del af BROEN Danmark. I 2016 fik cirka 3.900 børn og unge støtte til en meningsfuld fritid i stærke fællesskaber.

Formand Peter Poulsen svarer her på ‘5 skarpe’ om BROEN Danmark, der er blandt de tre nominerede kandidater til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018.


1) Hvad var baggrunden for at etablere BROEN Danmark?
“En aktiv fritid er en vigtig del af trivslen for alle børn. I familier med begrænset økonomi bliver børnenes fritidsaktiviteter ofte skåret ned eller helt væk. Det går ud over børnenes trivsel, sundhed og deres mulighed for at være en del af et positivt fællesskab. De risikerer at blive isolerede derhjemme eller komme ind i negative fællesskaber med kriminalitet, vold og misbrug. Derfor er det vigtigt at støtte dem til en aktiv fritid i det lokale foreningsliv”.

2) Hvad er visionen for BROEN Danmark?
“Vores vision er, at alle børn og unge i Danmark har mulighed for at deltage i aktiviteter i fritiden, og at BROEN kan modvirke den ulighed, som findes i socialt udsatte familier, og som er med til at øge børnenes risiko for selv at blive udsatte i voksenlivet”.

3) Hvad er det, der gør BROEN Danmark unik? 
“BROENs styrke er, at vi på en enkel og direkte måde bygger bro mellem det enkelte barn og det eksisterende idræts- og foreningsliv. Vi tager afsæt i barnets ønske om en aktiv fritid og bryder den barriere ned, som handler om manglende økonomi. Vi samarbejder både med fagpersoner i kommunen og med frivillige i foreningslivet”.

4) Hvilken dokumenteret forskel har BROEN Danmark gjort?
“Vi kan konstatere, at der er et stigende antal ansøgninger om støtte i vores lokalforeninger. I en undersøgelse blandt børn, der blev støttet af BROEN til en fritidsaktivitet, svarede mere end 9 ud af 10, at de havde fået nye venner gennem aktiviteten. Samtidig vurderede over halvdelen af børnene, at de ikke ville være begyndt i fritidsaktiviteten, hvis ikke BROEN havde støttet dem.

5) Hvad er du/I mest stolte af at have opnået gennem BROEN Danmark?
“Vi er stolte af at kunne hjælpe nogle af de børn, der ellers ikke oplever at have “medvind” i livet, til at være en del af gode fællesskaber i fritiden. Vi er også stolte over, at et frivilligt initiativ som BROEN møder så stor opbakning fra fonde, virksomheder, kommuner og privatpersoner, der vil støtte vores arbejde. Personligt glæder det mig hver gang, jeg ser et barn få glæde i blikket og en rankere ryg, fordi det kan gå til en fritidsaktivitet sammen med sine venner”.

Hvad betyder nomineringen til Lillebror Prisen for jer?

Peter Poulsen, formand BROEN Danmark. Foto: BROEN Danmark.

Lillebror Prisen 2018 - nominering og prisuddeling


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.