NOMINERET: Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF)

FBHF er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019. Formand, Maj-Britt Emborg, svarer på '5 skarpe' om patientforeningen.

NOMINERET: Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF)

FBHF er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019. Formand, Maj-Britt Emborg, svarer på '5 skarpe' om patientforeningen.
FBHF modtager Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019

Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF) er en landsdækkende patientforening, der arbejder for bedre vilkår for børn og unge med handicap. FBHF laver frivilligt arbejde bestående af arrangementer og aktiviteter, hvor målet er at styrke hele familien med positive, fælles oplevelser.

FBHF har eksisteret siden 2007 og er stiftet af en forældregruppe med børn med handicap. Ud over at skabe positive oplevelser for børn med handicap og deres familier, fungerer FBHF også som talerør på den social-politiske scene.

Formand, Maj-Britt Emborg, svarer her på ‘5 skarpe’ om FBHF, der er blandt de tre nominerede kandidater til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019.


1) Hvad var baggrunden for at etablere FBHF? 

“Børn og unge med handicap har det ofte svært – ikke alene på grund af de fysiske begrænsninger, men også på det sociale plan. Mange føler sig socialt isolerede, fordi de har svært ved at begå sig som andre børn og unge uden handicap. Derfor er det vigtigt at skabe et forum for børn og unge med handicap, hvor de sammen med ligestillede oplever det værdifulde i socialt samvær og danne sociale netværk”.

2) Hvad er visionen for FBHF?

“Vi vil skabe et frirum for familierne, hvor de kan udveksle erfaringer, danne sociale netværk og ikke føle sig som ”Palle alene i verden”. Samtidig vil vi også være talerør for familierne og gøre beslutningstagerne opmærksomme på problemstillinger, der berører børnene og deres pårørende”.

3) Hvad er det, der gør FBHF unikke?

“FBHF har fokus på hele familien, fordi det rammer alle familiemedlemmer, når et barn bliver alvorligt sygt eller får et handicap. Søskende kan føle sig oversete, fordi hverdagen ofte præges af gøremål ift. barnet med handicap. Dermed er det vigtigt, at søskende oplever, at der kan være noget positivt forbundet med at være bror/søster til en med handicap”.

4) Hvilken dokumenteret forskel har FBHF gjort for de unge?

“Når børnene og de unge med handicap og deres familier deltager i foreningens arrangementer igen og igen, så ved vi, at vi har ”ramt rigtigt”. Der dannes venskaber på tværs af diagnoser og ikke-handicap, og de sociale netværk rækker ud over foreningsregi. Når søskende engagerer sig i foreningsarbejdet, vidner det om familier med rummelighed og livsglæde”.

5) Hvad er I mest stolte af at have opnået gennem FBHF?

“At mærke varmen og glæden, se glimtene i øjnene. Det siger alt. En bror til en svært handicappet ung mand skrev følgende til mig efter en tur til London: Mødet med mennesker som er i samme situation som jeg selv har været en lærerig og god oplevelse. Det var dejligt at rejse sammen med min bror igen. Dethar været svært besværligt, siden han blev handicappet, men med denne tur har I muliggjort det. Det er jeg taknemmelig for“.

Hvad betyder nomineringen til Lillebror Prisen for jer?

Nomineret til Lillebror Pris: Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF)

Lillebror Prisen 2019 - nominering og prisuddeling


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.