NOMINERET: LÆR FOR LIVET

'Lær for Livet' er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018. Direktør Illa Westrup Stephensen svarer på '5 skarpe' om læringsprogrammet.

NOMINERET: LÆR FOR LIVET

'Lær for Livet' er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018. Direktør Illa Westrup Stephensen svarer på '5 skarpe' om læringsprogrammet.

‘Lær for Livet’ er et landsdækkende seks-årigt læringsprogram for anbragte børn i Danmark. Programmet har til formål at styrke børnenes læring og livsduelighed gennem en tredelt indsats bestående af: 1) Learning Camps, 2) en frivillig mentorordning og 3) en brobygningsindsats.

‘Lær for Livet’ øger børnenes selvværd, giver dem faglige succeser og styrker deres tilhørsforhold til skolen. Børnene får bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt skabe et godt liv for sig selv.

Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn. Indsatsen sker i tæt samarbejde med danske kommuner og frivillige.

Direktør Illa Westrup Stephensen svarer her på ‘5 skarpe’ om ‘Lær for Livet’, der er blandt de tre nominerede kandidater til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018.


1) Hvad var baggrunden for at etablere ‘Lær for Livet’?
Anbragte børn klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Som voksne har de lavere uddannelsesniveau, lavere livsindkomst og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. Forskning viser, at hvis anbragte børn skal have bedre fremtidsudsigter, skal de støttes til en bedre skolegang. Derfor tilbyder Lær for Livet omsorgsfuld læring på Learning Camps og via en frivillig mentor”.

2) Hvad er visionen for ‘Lær for Livet’?
“Lær for Livets vision er at styrke læring og livsduelighed hos anbragte børn og unge, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv”.

3) Hvad er det, der gør ‘Lær for Livet’ unikt?
“Lær for Livet er et langsigtet og helhedsorienteret læringsprogram, som kombinerer camp-forløb med en frivillig mentorordning. Der findes ikke tilsvarende langsigtede programmer, der er målrettet anbragte børn og unge i Danmark. Men hvis man skal ændre den chance-ulighed, der er i forhold til uddannelse, så er det et langt sejt træk”.

4) Hvilken dokumenteret forskel har ‘Lær for Livet’ gjort for målgruppen (børnene og de unge)?
“Når vi tester børnene, kan vi se, at langt de fleste gør faglige fremskridt på deres første Learning Camp. I evalueringen angiver deltagerne, at de har fået flere venner, og 7 ud af 10 oplever, at de har fået mere selvtillid. Børnene er ikke i tvivl om, at programmet gavner dem fagligt. To ud af tre oplever, at de er blevet bedre i skolen, og at de har lært ting, som gør, at de tror mere på, at de kan få en uddannelse. Det viser svar fra 170 børn, der har været en del af Lær for Livet imellem ét og fire år i en undersøgelse udført af Epinion i 2017”.

5) Hvad er I mest stolte af at have opnået gennem ‘Lær for Livet’?
“Mange af vores børn i programmet fortæller, at det er første gang, de har fået en ven, fået fornyet tro på sig selv eller har fået nogle venner, der forstår dem. Det hører vi ofte, og det er vi meget stolte af at have bidraget til”.

Hvad betyder nomineringen til Lillebror Prisen for jer?

Lillebror Prisen 2018 - nominering og prisuddeling


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.