NOMINERET: LÆS FOR LIVET

Læs for Livet er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018. Stifter og leder Rachel Röst svarer på '5 skarpe' om organisationen.

NOMINERET: LÆS FOR LIVET

Læs for Livet er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018. Stifter og leder Rachel Röst svarer på '5 skarpe' om organisationen.

‘Læs for Livet’ er en non-profit organsation, der donerer biblioteker på mellem 400-1000 bøger til danske institutioner, hvor udsatte børn og unge opholder sig.  Det kan for eksempel være børnehjem, familieafdelinger, opvækstinstitutioner og ungdomspensioner.

Gennem bibliotekerne skaber ‘Læs for Livet’ social forandring og giver de udsatte børn og unge gode oplevelser samt muligheder for bedre liv. Selve bøgerne bliver indsamlet fra private, forlag, anmeldere, forfattere og mange andre.

‘Læs for Livet’ blev etableret i 2012 og har siden da doneret over 140 biblioteker til institutioner over hele landet. Det svarer til cirka 100.000 bøger til en samlet værdi på over 15 millioner kroner. ‘Læs for Livet’ består af et lønnet sekretariat i København og mere end 20 frivillige.

Stifter og leder Rachel Röst svarer her på ‘5 skarpe’ om ‘Læs for Livet’, der er blandt de tre nominerede kandidater til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2018.


1) Hvad var baggrunden for at etablere ‘Læs for Livet’?
“Anbragte børn og unge er gennemsnitligt 2,7 år bagud i skolen og har de laveste odds for at få en uddannelse. Det skyldes blandt andet, at de kommer fra bogfremmede hjem, og at der også institutionerne mangler fokus på læring som en del af omsorgstilbuddet – og så mangler der helt konkret også bøger. Det vil vi gerne forandre, for litteratur og læsning kan forandre liv.”

2) Hvad er visionen for ‘Læs for Livet’?
“Gennem litteraturen vil vi skabe ro, fordybelse, genkendelse og bedre skolegang for udsatte børn og unge. Læsningen vil også give bedre social mobilitet og bedre livsbaner med blandt andet flere muligheder og mere livskvalitet. Så vil vi også være med til at skabe højere forventninger til udsatte børn og unge. De kan meget mere, end mange går rundt og tror.”

3) Hvad er det, der gør ‘Læs for Livet’ unikt?
“‘Vi giver en unik adgang til litteraturen og læsning i hverdagen, som der ellers ikke var råd til eller faglighed til at kunne skabe ude på institutionerne. Derudover er lystlæsningen kernen i arbejdet, og vi inddrager børnene og de unge i sammensætningen af bibliotekerne. Deres stemme er utrolig vigtig. Sommetider er vores besøg første gang, nogle har spurgt: ”Hvad kunne du tænke dig at læse?.”

4) Hvilken dokumentet forskel har ‘Læs for Livet’ gjort?
“Børnene og de unge læser markant mere, og det har blandt andet betydet bedre karakter i skolen. Derudover har socialpædagogerne også brugt bøgerne til at forbedre relationer og hjælpe børnene og de unge med at få ro. Børnene og de unge selv understreger, at det betyder meget at kunne genkende sig selv i bøgerne – og finde ud af at andre også har det som én selv.”

5) Hvad er du mest stolt af at have opnået gennem ‘Læs for Livet’?
“Vi taler nu på hver institution med børnene og de unge selv omkring hvilke bøger, der skal til, før de har lyst til at læse. Disse samtaler rykker virkelig, fordi litteraturen pludselig bliver personlig og lystfyldt. Og så har vi doneret gode bøger til en værdi af knap 15 millioner kroner.”

Hvad betyder nomineringen til Lillebror Prisen for jer?

Lillebror Prisen 2018 - nominering og prisuddeling


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.