NOMINERET: SMILFONDEN

SMILfonden er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019. Direktør og stifter, Sisse Fisker, svarer på '5 skarpe' om non-profit foreningen.

NOMINERET: SMILFONDEN

SMILfonden er blandt de tre kandidater, der er nomineret til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019. Direktør og stifter, Sisse Fisker, svarer på '5 skarpe' om non-profit foreningen.
SMILfonden er nomineret til Lillebror Prisen 2019

SMILfonden er en non-profit forening, der har til formål at sprede smil hos alvorligt og kronisk syge børn på danske hospitaler. Det sker blandt andet ved afholdelse af arrangementer og fester for børnene og deres familier. Her har foreningen har særligt fokus på at danne fællesskaber på tværs af familier, diagnoser og aldre.

SMILfonden har siden 2014 spredt smil hos syge børn i Danmark. I 2017 blev der afholdt fester for over 800 mennesker og uddelt gaver på 20 forskellige børneafdelinger landet over.

Direktør og stifter, Sisse Fisker, svarer her på ‘5 skarpe’ om SMILfonden, der er blandt de tre nominerede kandidater til Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019.


1) Hvad var baggrunden for at etablere SMILfonden? 

“Jeg stiftede SMILfonden, da jeg selv har mærket, hvor hårdt det er at have et sygt barn. Mine drenge var igennem flere operationer, da de var helt små – de er heldigvis raske i dag – og det var en rædselsfuld oplevelse. Jeg lovede mig selv, at hvis vi kom igennem det, så ville jeg gøre noget for børn, der kæmper med sygdom”.

2) Hvad er visionen for SMILfonden?

“Vi vil sprede smil og glæde hos alvorligt og kronisk syge børn og deres familier, der ikke vinder over sygdommen, men som føler sig begrænset og anderledes. SMILfonden ønsker at give familierne pauser med smil i en barsk hverdag, hvor sygdom fylder alt. Vi vil danne fællesskaber og arrangementer for børn og familier, som føler sig alene med både usynlige, synlige, sjældne og livstruende sygdomme”.

3) Hvad er det, der gør SMILfonden unik?

“Vi gør noget for børn, som bl.a. ikke har store patientforeninger i ryggen. Vi har også fokus på børnenes forældre og søskende. Når et barn bliver syg, rammes hele familien. Søskende overses ofte, og forældrene prøver at få alt til at hænge sammen med indlæggelser, operationer, prøver, arbejde, huslige pligter, angst, bekymringer osv”.

4) Hvilken dokumenteret forskel har SMILfonden gjort for børnene og de unge?

“Vores evalueringer viser, at vi gør en forskel. For mange børn kan det være angstprovokerende at skulle tilbage på hospitalet, men med vores fester og arrangementer, så forbinder børnene også hospitalet med noget sjovt. Mange af børnene og deres familier har dannet fællesskaber gennem SMILfonden og det giver stor værdi, at de er i ”samme båd” og ikke føler sig alene. Ved  SMILfondens arrangementer opstår nye venskaber på kryds og tværs af diagnoser og aldre”.

5) Hvad er I mest stolte af at have opnået gennem SMILfonden?

“At vi med danskernes opbakning har formået at få foreningen til at vokse, så vi kan sprede endnu flere smil og at vi efterhånden er en anerkendt aktør, der giver børnene og deres familier en stemme. Jeg er så stolt af alle de frivillige i SMILfonden, som hver dag står på hovedet for at give børnene og deres familier gode oplevelser, og så er jeg stolt af de syge børn og deres familier, der viser os ubetinget tillid”.

Hvad betyder nomineringen til Lillebror Prisen for jer?

Sisse Fisker og SMILfonden er nomineret til Lillebror Prisen 2019

Lillebror Prisen 2019 - nominering og prisuddeling


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.