Tidligere prismodtagere

Vi har uddelt Børnehjælpsdagens Lillebror Pris siden 1993 – én gang årligt. Her er den komplette liste over de tidligere prismodtagere.

Tidligere prismodtagere

Vi har uddelt Børnehjælpsdagens Lillebror Pris siden 1993 – én gang årligt. Her er den komplette liste over de tidligere prismodtagere.

MODTAGERE AF BØRNEHJÆLPSDAGENS LILLEBROR PRIS

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2019 gik til ‘Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres familier’ (FBHF), der arbejder for at skabe bedre vilkår for børn og unge med handicap. “Når børnene og de unge med handicap og deres familier deltager i foreningens arrangementer igen og igen, så ved vi, at vi har ”ramt rigtigt”. Der dannes venskaber på tværs af diagnoser og ikke-handicap, og de sociale netværk rækker ud over foreningsregi”, fortæller Maj-Britt Emborg, som er formand hos FBHF.

Læs mere om prisoverrækkelsen 2019

KOMPLET LIST OVER ALLE PRISMODTAGERE SIDEN 1993:

2019: Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF)
2018: Organisationen Læs for Livet, der uddeler biblioteker til landets børnehjem, institutioner og bosteder.
2017:
Rådgivningstilbuddet headspace for unge i alderen 12-25 år.
2016
: ADHD-foreningens projekt ‘Kærlighed i Kaos’, der tilbyder kurser til forældre med ADHD-børn.
2015: Foreningen De Anbragtes Vilkår, der bl.a. tilbyder netværksgrupper.
2014: Børnehuset SIV i Farum for alvorligt syge børn og deres familier.
2013: Dansk Flygtningehjælp for integrationsprojektet ’Mind Your Own Business’.
2012: Nattevagt Steen Birger Hansen fra døgninstitutionen ‘Strandbo’ samt gymnasieelev Niklas Matthiassen, som i sin fritid træner fysisk og psykisk handicappede børn i fodbold.
2011: Foreningen ‘Livline i Sorgen’ for deres arbejde med sorgramte børn.
2010: Foreningen ‘Hygge Factory’ for projektet ‘Ordskælv’.
2009: Landsforeningen ‘Grønlandske Børn’ for integrationsprojektet ‘Et godt liv i Danmark’.
2008: Kul;Tour – KFUM spejdernes landsdækkende Scout Academy integrationsprojekt.
2007: ‘Kulturmejeriet’ – for at arrangere aktiviteter for samfundets svageste grupper.
2006: Foreningen ‘SAVN’ – støtte til børn, hvor et nærtstående familiemedlem er i fængsel.
2005: Foreningen ‘Børn i Voldsramte Familier’.
Ekstra priser: Foreningen for ‘Efterladte efter Selvmord’ og ‘Børns Voksenvenner’.
2004: TUBA Danmark, som yder støtte til børn af alkoholikere.
2003: De Fire Årstider et værested for tidligere anbragte børn.
2002: Lektiehjælpen i Mjølnerparken, Rønnehuset og Rådgivning HIV-Danmark.
2001: Bente Nielsen fra Baglandet i Århus.
2000: Dan Larsen, Yak-Yak – computersystem for ordblinde.
1999: Fædregruppen og forældreforeningen ‘Bevæg’.
1998: DopeNoMania og eventyrteatret.
1997: Jean Schmücker, boksetræner og værestedet for Udsædvanlige Børn, Unge og deres familier.
1996: Morten Thomsen, Livslinjen.
1995: Birthe Nielsen, Forældrelandsforeningen for Børne- og Ungdomsbistand.
1994: Stop Volden.
1993: Anni Lauridsen, Den Gule Flyver.


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram