Tidligere prismodtagere

Vi har uddelt Børnehjælpsdagens Lillebror Pris siden 1993 – én gang årligt. Her er den komplette liste over de tidligere prismodtagere.

Tidligere prismodtagere

Vi har uddelt Børnehjælpsdagens Lillebror Pris siden 1993 – én gang årligt. Her er den komplette liste over de tidligere prismodtagere.

MODTAGERE AF BØRNEHJÆLPSDAGENS LILLEBRORPRIS & BØRNEHJÆLPSPRIS

LillebrorPrisen 2021 gik til 25-årige Fransiska Mannerup. Hun blev anbragt som 2-årig og har – trods alle odds og en svær opvækst – opnået en lang række personlige og faglige mål.

Børnehjælpsprisen 2021 gik til 45-årige Gitte Mai Mostel. Hun er leder på det opholdssted, Home, hvor hun selv blev anbragt som ung. I dag er hun en stor støtte for opholdsstedets unge – og har særligt fokus deres uddannelse.

Læs mere om prisoverrækkelsen 2021

KOMPLET LIST OVER ALLE PRISMODTAGERE SIDEN 1993:

2021: Fransiska Mannerup – Lillebrorprisen & Gitte Mai Mostel – Børnehjælpsprisen
2019: Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF)
2018: Organisationen Læs for Livet, der uddeler biblioteker til landets børnehjem, institutioner og bosteder.
2017:
Rådgivningstilbuddet headspace for unge i alderen 12-25 år.
2016
: ADHD-foreningens projekt ‘Kærlighed i Kaos’, der tilbyder kurser til forældre med ADHD-børn.
2015: Foreningen De Anbragtes Vilkår, der bl.a. tilbyder netværksgrupper.
2014: Børnehuset SIV i Farum for alvorligt syge børn og deres familier.
2013: Dansk Flygtningehjælp for integrationsprojektet ’Mind Your Own Business’.
2012: Nattevagt Steen Birger Hansen fra døgninstitutionen ‘Strandbo’ samt gymnasieelev Niklas Matthiassen, som i sin fritid træner fysisk og psykisk handicappede børn i fodbold.
2011: Foreningen ‘Livline i Sorgen’ for deres arbejde med sorgramte børn.
2010: Foreningen ‘Hygge Factory’ for projektet ‘Ordskælv’.
2009: Landsforeningen ‘Grønlandske Børn’ for integrationsprojektet ‘Et godt liv i Danmark’.
2008: Kul;Tour – KFUM spejdernes landsdækkende Scout Academy integrationsprojekt.
2007: ‘Kulturmejeriet’ – for at arrangere aktiviteter for samfundets svageste grupper.
2006: Foreningen ‘SAVN’ – støtte til børn, hvor et nærtstående familiemedlem er i fængsel.
2005: Foreningen ‘Børn i Voldsramte Familier’.
Ekstra priser: Foreningen for ‘Efterladte efter Selvmord’ og ‘Børns Voksenvenner’.
2004: TUBA Danmark, som yder støtte til børn af alkoholikere.
2003: De Fire Årstider et værested for tidligere anbragte børn.
2002: Lektiehjælpen i Mjølnerparken, Rønnehuset og Rådgivning HIV-Danmark.
2001: Bente Nielsen fra Baglandet i Århus.
2000: Dan Larsen, Yak-Yak – computersystem for ordblinde.
1999: Fædregruppen og forældreforeningen ‘Bevæg’.
1998: DopeNoMania og eventyrteatret.
1997: Jean Schmücker, boksetræner og værestedet for Udsædvanlige Børn, Unge og deres familier.
1996: Morten Thomsen, Livslinjen.
1995: Birthe Nielsen, Forældrelandsforeningen for Børne- og Ungdomsbistand.
1994: Stop Volden.
1993: Anni Lauridsen, Den Gule Flyver.


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.