Lillebror- & Børnehjælpsprisen 2022

Med to priser anerkender Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling og personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Lillebror- & Børnehjælpsprisen 2022

Med to priser anerkender Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling og personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Børnehjælpsprisen ’årets støtte’Lillebrorprisen ’årets indsats’ 2022

Børnehjælpsdagen uddeler hvert år 2 priser. Børnehjælpsprisen og Lillebrorprisen. Disse to priser har fokus på anbragte børn og unge i Danmark samt anbringelsesområdet generelt. 

Lillebrorprisen hylder en ung anbragt og Børnehjælpsprisen hylder, de der er omkring de anbragte.

Deadline for indstillinger er d. 18. november 2022. 

Lillebrorprisen – Årets Indsats

Tildeles en anbragt eller tidligere anbragt, som har gennemgået en positiv udvikling og/eller taget ejerskab over eget liv.

Børnehjælpsprisen – Årets Støtte

Tildeles en person som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn eller anbringelsesområdet generelt.

Alle kan indstille mulige kandidater til priserne. Kandidaterne skal dog være enkeltpersoner og ikke organisationer som helhed. Dette gøres for at anerkende og fremhæve den personlige indsats og relation.

Børnehjælpsdagens Priskomité udpeger de endelige prismodtagere, som bliver offentliggjort og hyldet ved en smuk uddelingsceremoni på National Museet.

Med prisen i hver kategori følger 10.000 kroner og et flot canvas med Lillebror, skabt af kunstneren Romero Britto.

 • +

  PRISKOMITÉEN 2022

  Priskomitéen bliver udpeget af Børnehjælpsdagens bestyrelse, der også udpeger to repræsentanter af sin midte.

  Priskomitéen består af:

  • Dorthe A. Arnoldi
  • Helle Bechgaard
  • Peter Gæmelke
  • Susanne Vognstrup
  • Gunnar Brüsch
  • Jytte Tholstrup Svendsen
  • Margit Ørsted
  • Per Buchholz
  • Lene Broe
   Komitéens sekretær
  • Ina Thorndahl

  I forbindelse med udvælgelsen af de nominerede samt af vinderne, vurderer Priskomitéen ud fra følgende kriterier i hver kategori:

  Kategori 1: Børnehjælpsprisen – Årets Støtte

  • Har den indstillede bidraget til bedre livsvilkår og/eller øget livskvalitet for anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede bidraget med større almen viden omkring anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede bidraget til innovativ og positiv udvikling på anbringelsesområdet?
  • Har den indstillede været en rollemodel for anbragte børn/unge?

  Kategori 2: Lillebrorprisen – Årets Indsats

  • Er der en dokumenteret udvikling hos den indstillede?
  • Har den indstillede opnået et eller flere personlige mål?
  • Har den indstillede udvist viljesstyrke eller handlekraft?
  • Har den indstillede arbejdet med og brudt dårlige vaner eller tilegnet sig særlige gode vaner?

  Priskomitéen til Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen udpeges hvert år i fællesskab af Børnehjælpsdagen og dens bestyrelse. Komitémedlemmerne udpeges på grund af deres individuelle faglige, sociale og personlige kvalifikationer, og ikke som repræsentanter for en organisation eller virksomhed.


MERE OM BØRNEHJÆLPSDAGENS LILLEBROR- OG BØRNEHJÆLPS PRIS

Lillebrorprisen 'Årets Indsats' kan være en (tidligere) anbragt ung, der i det forgangne år har gennemgået en positiv...
Læs mere
Børnehjælpsrisen 'Årets Støtte' kan være en person, som i det forgangne år har ydet en særlig indsats for anbragte bø...
Læs mere
Som en del af Lillebror Prisen, uddeler Børnehjælpsdagen blandt andet et canvas af den verdenskendte brasiliansk-amer...
Læs mere

Lillebror Prisen 1993-2019


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.