Lillebror Prisen 2022

Med to kategorier anerkender Lillebror Prisen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling og personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Lillebror Prisen 2022

Med to kategorier anerkender Lillebror Prisen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling og personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Børnehjælpsprisen ’årets støtte’Lillebrorprisen ’årets indsats’ 2022

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris blev fra 2020 opdateret og fremstod ny og forandret. Vi opdaterede en gammel tradition, og derfor fik prisen fremadrettet fokus på anbragte børn og unge i Danmark samt anbringelsesområdet generelt. 

Den nye fortolkning af Lillebror Prisen omfatter nu to ligeværdige kategorier, nemlig Børnehjælpsprisenårets støtte’ og Lillebrorprisen ’årets indsats’ :

Årets Indsats

Tildeles en anbragt eller tidligere anbragt, som har gennemgået en positiv udvikling og/eller taget ejerskab over eget liv.

Årets Støtte

Tildeles en person som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn eller anbringelsesområdet generelt.

Alle kan indstille mulige kandidater til prisen. Kandidaterne skal dog være enkeltpersoner og ikke organisationer som helhed. Dette gøres for at anerkende og fremhæve den personlige indsats og relation.

Deadline for indstillinger den 1 marts 2022.

Børnehjælpsdagens Priskomité udpeger de endelige prismodtagere, som bliver offentliggjort og hyldet ved en smuk uddelingsceremoni på National Museet.

Med prisen i hver kategori følger 10.000 kroner og et flot canvas med Lillebror, skabt af kunstneren Romero Britto.

 • +

  PRISKOMITÉEN 2022

  Priskomitéen, som består af otte til ti personer, bliver udpeget af Børnehjælpsdagens bestyrelse, der også udpeger to repræsentanter af sin midte.

  I forbindelse med udvælgelsen af de nominerede samt af vinderne, vurderer Priskomitéen ud fra følgende kriterier i hver kategori:

  Kategori 1: Årets Støtte

  • Har den indstillede bidraget til bedre livsvilkår og/eller øget livskvalitet for anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede bidraget med større almen viden omkring anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede bidraget til innovativ og positiv udvikling på anbringelsesområdet?
  • Har den indstillede været en rollemodel for anbragte børn/unge?

  Kategori 2: Årets Indsats

  • Er der en dokumenteret udvikling hos den indstillede?
  • Har den indstillede opnået et eller flere personlige mål?
  • Har den indstillede udvist viljesstyrke eller handlekraft?
  • Har den indstillede arbejdet med og brudt dårlige vaner eller tilegnet sig særlige gode vaner?

   

  Pris komiteen til Lillebror Prisen og Børnehjælpsprisen udpeges hvert år i fællesskab af Børnehjælpsdagen og dens bestyrelse. Komitémedlemmerne udpeges på grund af deres individuelle faglige eller sociale kvalifikationer, og ikke som repræsentanter for en organisation eller virksomhed.


MERE OM BØRNEHJÆLPSDAGENS LILLEBROR PRIS

Lillebror Prisen: Kategorien 'Årets Indsats' kan være en (tidligere) anbragt ung, der i det forgangne år har gennemgå...
>>Læs mere
Lillebror Prisen: Kategorien 'Årets Støtte' kan være en person, som i det forgangne år har ydet en særlig indsats for...
>>Læs mere
Som en del af Lillebror Prisen, uddeler Børnehjælpsdagen blandt andet et canvas af den verdenskendte brasiliansk-amer...
>>Læs mere

Lillebror Prisen 1993-2019


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram