Lillebror- & Børnehjælpsprisen 2023/24

Med to priser anerkender Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling og personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Lillebror- & Børnehjælpsprisen 2023/24

Med to priser anerkender Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen både unge anbragte, der har skabt egen-udvikling og personer, der har gjort en forskel for en specifik ung eller anbringelsesområdet generelt.

Børnehjælpsprisen ’årets støtte’Lillebrorprisen ’årets indsats’ 2023/24

Børnehjælpsdagen uddeler hvert år 2 priser. Børnehjælpsprisen og Lillebrorprisen. Disse to priser har fokus på anbragte børn og unge i Danmark samt anbringelsesområdet generelt. 

Lillebrorprisen hylder en ung anbragt og Børnehjælpsprisen hylder, de der er omkring de anbragte.

 

Lillebrorprisen – Årets Indsats

Tildeles en anbragt eller tidligere anbragt, som har gennemgået en positiv udvikling og/eller taget ejerskab over eget liv.

Børnehjælpsprisen – Årets Støtte

Tildeles en person som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn eller anbringelsesområdet generelt.

Alle kan indstille mulige kandidater til priserne. Kandidaterne skal dog være enkeltpersoner og ikke organisationer som helhed. Dette gøres for at anerkende og fremhæve den personlige indsats og relation.

Børnehjælpsdagens Priskomité udpeger de endelige prismodtagere, som bliver offentliggjort og hyldet ved en smuk uddelingsceremoni på National Museet.

Med prisen i hver kategori følger 10.000 kroner og et flot canvas med Lillebror, skabt af kunstneren Romero Britto.

 • +

  PRISKOMITÉEN 2023

  Priskomitéen bliver udpeget af Børnehjælpsdagens bestyrelse, der også udpeger to repræsentanter af sin midte.

  Priskomitéen består af:

  • Dorthe A. Arnoldi
  • Helle Bechgaard
  • Peter Gæmelke
  • Gunnar Brüsch
  • Jytte Tholstrup Svendsen
  • Margit Ørsted
  • Per Buchholz
  • Lone Sørensen
  • Lene Broe  Komitéens sekretær
  • Ina Thorndahl

  I forbindelse med udvælgelsen af de nominerede samt af vinderne, vurderer Priskomitéen ud fra følgende kriterier i hver kategori:

  Kategori 1: Børnehjælpsprisen – Årets Støtte

  • Har den indstillede bidraget til bedre livsvilkår og/eller øget livskvalitet for anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede bidraget med større almen viden omkring anbragte børn/unge?
  • Har den indstillede bidraget til innovativ og positiv udvikling på anbringelsesområdet?
  • Har den indstillede været en rollemodel for anbragte børn/unge?

  Kategori 2: Lillebrorprisen – Årets Indsats

  • Er der en dokumenteret udvikling hos den indstillede?
  • Har den indstillede opnået et eller flere personlige mål?
  • Har den indstillede udvist viljesstyrke eller handlekraft?
  • Har den indstillede arbejdet med og brudt dårlige vaner eller tilegnet sig særlige gode vaner?

  Priskomitéen til Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen udpeges hvert år i fællesskab af Børnehjælpsdagen og dens bestyrelse. Komitémedlemmerne udpeges på grund af deres individuelle faglige, sociale og personlige kvalifikationer, og ikke som repræsentanter for en organisation eller virksomhed.


Lillebror Prisen 1993-2019


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.