PRISUDDELINGEN

LILLEBRORPRISEN OG BØRNEHJÆLPSPRISEN

Igen i 2024 skal vi til Børnehjælpsdagens årlige prisuddeling hylde vores rollemodeller, der gør sig særlig bemærket eller bidrager med en ekstra indsats inden for anbringelsesområdet.

Derfor kalder vi på indstillinger til priserne – og vi håber, at du vil sende os en indstilling af en kandidat, som du synes gør sig fortjent til en særlig anerkendelse.


Vi indhenter alle indstillinger i løbet af sommeren og frem til 15. september, så vi ser frem til at høre fra dig.

Prisuddelingen er nu sat til den 5. november.


Årligt uddeles to priser inden for anbringelsesområdet. Lillebrorprisen hylder en anbragt eller tidligere anbragt ung, som har gennemgået en positiv udvikling og/eller taget ejerskab over eget liv. Børnehjælpsprisen hylder en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn eller anbringelsesområdet generelt.

Alle kan indstille mulige kandidater til priserne. Kandidaterne skal dog være enkeltpersoner og ikke organisationer som helhed. Dette gøres for at anerkende og fremhæve den personlige indsats og relation.

Børnehjælpsdagens Priskomité udpeger de endelige prismodtagere, som bliver offentliggjort og hyldet ved en smuk uddelingsceremoni. Med prisen i hver kategori følger 10.000 kroner og et flot canvas med Lillebror, skabt af kunstneren Romero Britto.

LILLEBRORPRISEN - ÅRETS INDSATS

Lillebrorprisen ‘Årets Indsats’ går til personer i alderen 18-29 år, der er eller har været anbragt uden for hjemmet. Prisen er en anerkendelse til en anbragt eller tidligere anbragt ung, som har gjort en særlig indsats for at tage ejerskab over eget liv. En person, der har gjort en kraftanstrengelse for at opnå, eller komme tættere på at opnå, et selvforsørgende, selvstændigt voksenliv.

Med prisen følger 10.000 kroner samt et unikt Canvas med ”Lillebror”, skabt af kunstneren Romeo Britto.

Prisvindere står med blomster til Børnehjælpsdagens prisuddeling
Kvinder sidder med buketter til Børnehjælpsdagens prisuddeling

BØRNEHJÆLPSPRISEN - ÅRETS STØTTE

Børnehjælpsprisen ”Årets Støtte” er en særlig anerkendelse til en person, som har ydet en ekstraordinær indsats for et eller flere anbragte børn og unge i Danmark – eller inden for anbringelsesområdet som helhed. Børnehjælpsprisen går til personer, ikke organisationer. Det kan dog godt være personer, der arbejder i eller er tilknyttet en organisation.

Med prisen følger 10.000 kroner samt et unikt Canvas med ”Lillebror”, skabt af kunstneren Romeo Britto.

BØRNEHJÆLPSPRISEN - ÅRETS STØTTE

Vi har uddeler Børnehjælpsdagens Lillebror pris & Børnehjælpsprisen én gang årligt. Frem til og med 2019 er Børnehjælpsdagens Lillebror Pris blevet uddelt til foreninger eller organisationer, der har gjort en ekstraordinær forskel for børn og unge i Danmark.

I 2020 er konceptet blevet ændret og Børnehjælpsdagen sætter nu specifikt fokus på anbragte børn og unge i Danmark samt anbringelsesområdet i sin heldhed ved at anerkende og fremhæve den personlige indsats og relation.

Her finder du listen over tidligere prismodtagere.

PRISKOMITÉEN

Priskomitéen bliver udpeget af Børnehjælpsdagens bestyrelse, der også udpeger to repræsentanter af sin midte.

I forbindelse med udvælgelsen af de nominerede samt af vinderne, vurderer Priskomitéen ud fra følgende kriterier i hver kategori:

Priskomitéen til Lillebrorprisen og Børnehjælpsprisen udpeges hvert år i fællesskab af Børnehjælpsdagen og dens bestyrelse. Komitémedlemmerne udpeges på grund af deres individuelle faglige, sociale og personlige kvalifikationer, og ikke som repræsentanter for en organisation eller virksomhed.

  Priskomitéen består af:

  • Dorthe A. Arnoldi
  • Gunnar Brüsch
  • Helle Bechgaard
  • Ina Thorndahl
  • Lene Broe
  • Lone Sørensen
  • Margit Ørsted
  • Per Buchholz
  • Peter Gæmelke
  • Sofie Hugo Komitéens sekretær

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.