Tidligere prismodtagere

Vi har uddeler Børnehjælpsdagens Lillebror pris & Børnehjælpsprisen én gang årligt. Her finder du listen over tidligere prismodtagere.

Tidligere prismodtagere

Vi har uddeler Børnehjælpsdagens Lillebror pris & Børnehjælpsprisen én gang årligt. Her finder du listen over tidligere prismodtagere.

Om Børnehjælpsdagens Lillebror Pris og Børnehjælpsprisen

Frem til og med 2019 er Børnehjælpsdagens Lillebror Pris blevet uddelt til foreninger eller organisationer, der har gjort en ekstraordinær forskel for børn og unge i Danmark.

I 2020 er konceptet blevet ændret og Børnehjælpsdagen sætter nu specifikt fokus på anbragte børn og unge i Danmark samt anbringelsesområdet i sin heldhed ved at anerkende og fremhæve den personlige indsats og relation.

KOMPLET LISTE OVER ALLE PRISMODTAGERE 1993-2023:

2022/23: Lillebrorprisen gik til Maja Herholdt & Børnehjælpsprisen gik til Leon Holm Kragh.
2021: Lillebrorprisen gik til Fransiska Mannerup & Børnehjælpsprisen gik til Gitte Mai Mostel
2020: Prisoverrækkelse aflyst grundet corona
2019: Foreningen for Børn og unge med Handicap og deres Familier (FBHF)
2018: Organisationen Læs for Livet, der uddeler biblioteker til landets børnehjem, institutioner og bosteder.
2017:
Rådgivningstilbuddet headspace for unge i alderen 12-25 år.
2016
: ADHD-foreningens projekt ‘Kærlighed i Kaos’, der tilbyder kurser til forældre med ADHD-børn.
2015: Foreningen De Anbragtes Vilkår, der bl.a. tilbyder netværksgrupper.
2014: Børnehuset SIV i Farum for alvorligt syge børn og deres familier.
2013: Dansk Flygtningehjælp for integrationsprojektet ’Mind Your Own Business’.
2012: Nattevagt Steen Birger Hansen fra døgninstitutionen ‘Strandbo’ samt gymnasieelev Niklas Matthiassen, som i sin fritid træner fysisk og psykisk handicappede børn i fodbold.
2011: Foreningen ‘Livline i Sorgen’ for deres arbejde med sorgramte børn.
2010: Foreningen ‘Hygge Factory’ for projektet ‘Ordskælv’.
2009: Landsforeningen ‘Grønlandske Børn’ for integrationsprojektet ‘Et godt liv i Danmark’.
2008: Kul;Tour – KFUM spejdernes landsdækkende Scout Academy integrationsprojekt.
2007: ‘Kulturmejeriet’ – for at arrangere aktiviteter for samfundets svageste grupper.
2006: Foreningen ‘SAVN’ – støtte til børn, hvor et nærtstående familiemedlem er i fængsel.
2005: Foreningen ‘Børn i Voldsramte Familier’.
Ekstra priser: Foreningen for ‘Efterladte efter Selvmord’ og ‘Børns Voksenvenner’.
2004: TUBA Danmark, som yder støtte til børn af alkoholikere.
2003: De Fire Årstider et værested for tidligere anbragte børn.
2002: Lektiehjælpen i Mjølnerparken, Rønnehuset og Rådgivning HIV-Danmark.
2001: Bente Nielsen fra Baglandet i Århus.
2000: Dan Larsen, Yak-Yak – computersystem for ordblinde.
1999: Fædregruppen og forældreforeningen ‘Bevæg’.
1998: DopeNoMania og eventyrteatret.
1997: Jean Schmücker, boksetræner og værestedet for Udsædvanlige Børn, Unge og deres familier.
1996: Morten Thomsen, Livslinjen.
1995: Birthe Nielsen, Forældrelandsforeningen for Børne- og Ungdomsbistand.
1994: Stop Volden.
1993: Anni Lauridsen, Den Gule Flyver.

LILLEBROR PRISEN & BØRNEHJÆLPSPRISEN 1993-2023

 • Ina Thorndahl, direktør for Børnehjælpsdagen
 • lillebror-prisen-2013-de-fire-aartider-timm-vladimir-foto-Mikael-Hjuler
 • Lillebror Prisen 2016. ADHD-foreningens projekt 'Kærlighed i Kaos'
 • Lillebror Prisen 2016. Foto: Kim Agersten.
 • Foreningens 'De Anbragte Vilkår' modtager Lillebror Prisen 2014
 • Lillebror Prisen 2015
 • Eventyrteateret til Lillebror Prisuddeling i 2015
 • Eventyrteateret optræder til Lillebror Prisuddeling i 2012
 • Kronprinsesse Mary overværer Lillebror Prisen 2012
 • Lillebror Prisen 2012. Foto: Kim Agersten.
 • Mind Your Own Business modtager Lillebror Prisen 2013
 • Lillebror Prisen 2013
 • Børnehuset SIV i Farum modtager Lillebror Prisen 2014
 • Eventyrteateret optræder i Festsalen
 • Lillebror Prisen 2014

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.