Vores arbejde

Vi tilbyder en række tilbud til anbragte børn og unge: projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der alle er med til at styrke børnene sociale og personlige kompetencer.

Vores arbejde

Vi tilbyder en række tilbud til anbragte børn og unge: projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der alle er med til at styrke børnene sociale og personlige kompetencer.

Børnehjælpsdagens arbejde består af en vifte af tilbud – projekter, camps, samt styrkedage  – som anbragte børn og unge kan deltage i over hele landet. Vi arbejder for at styrke deres personlige og sociale kompetencer, så de får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv.

Vores arbejde med anbragte børn tager udgangspunkt i positiv tilgang

Vi arbejder ud fra den filosofi, at alle unge mennesker – på trods af en svær barndom – har potentialer og ressourcer, som vi kan være med til at folde ud. Vores sigte er derfor at hjælpe anbragte børn og unge til at definere, udvikle og udnytte deres individuelle styrker.

En anden vigtig grundsten i vores arbejde er, at vi stiller krav og forventninger. Vi har en grundlæggende tro på, at anbragte børn og unge kan meget mere, end de selv – og deres omverden – giver udtryk for. Vi oplever, at de ‘vokser med opgaven’, når vi møder dem som ressourcestærke individer og ikke som ofre.

Viden og fakta om anbragte børn og unge i Danmark

 • +

  Anbragte børn og unge i Danmark

  • Cirka 13.500 børn og unge er anbragt uden for hjemmet, heraf er cirka 11.400 i alderen 0-17 år.
  • Cirka 2.100 anbragte unge i alderen 18 år og derover er i efterværn; en kommunal foranstaltning i overgangen fra deres anbringelse til voksenliv.
  • Langt de fleste anbragte børn og unge er i alderen 12-17 år (cirka 6.700).
  • Hovedparten af børn og unge med anbringelsesbaggrund bor hos en plejefamilie – cirka 62 %. Plejefamilier kan være kommunale eller private. Der kan også være netværksplejefamilier, hvor barnet/den unge bor hos biologisk familie, f.eks. bedsteforældre.
  • De børn og unge, der ikke bor i plejefamilie, bor f.eks. på døgninstitutioner, akutinstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse m.v.

  Alle tal stammer fra Danmarks Statistik og er de senest verificerede tal, pr. 31. december 2020. 


 • +

  Lommepenge og opsparing

  • Et anbragt barn får mellem 32 kr. og 278 kr. i lommepenge pr. uge afhængig af alder.
  • Et anbragt barn får mellem 118 kr. og 177 kr. i tøjpenge pr. uge afhængig af alder.
  • Ved konfirmation kan ydes et tilskud på 6.334 kr.
  • I forbindelse med jul og fødselsdag kan der ydes tilskud til gaver mellem 241 og 359 kr. afhængig af alder.
  • Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan der ydes op til 596 kr. i gave.

  Alle tal fra: ‘Taksttabel – vederlag og takster’, 2021, KL. Hent hele taksttabellen


 • +

  Uddannelse og beskæftigelse

  Det er veldokumenteret, at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Forskning viser følgende om disse børn og unges skolegang samt deres videre færd i et uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt perspektiv.

  • Al forskning peger på, at en god skolegang er den stærkeste beskyttelsesfaktor for anbragte børn og unges livsbane. (i)
  • 64 % af de anbragte mellem 11-15 årige undervises på helt almindelig vis i folkeskolen. (ii)
  • Cirka 3 ud af 4 anbragte mellem 11-13-årige undervises i en almindelig folkeskole, mens resten undervises på specialskole eller intern skole. (ii)
  • Blandt de 15-årige går 65 % i almindelig skole. (ii)
  • Cirka 10 % anbragte børn og unge undervises på intern skole. (iii)
  • 40 % af de anbragte børn har som 16-17-årige ikke taget folkeskolens afgangsprøve, mens det kun gælder 6 % af de ikke-anbragte børn. (iii)
  • 30 % af de anbragte børn har taget en ungdomsuddannelse som 25-årige mod 79 % af de ikke-anbragte. (iii)
  • Kun 35 % af de anbragte børn har som 30-årige en kompetencegivende uddannelse, mens 77 % af de ikke-anbragte børn har det. (iii)
  • Kun 43 % af de anbragte børn er som 30-årige i beskæftigelse, mens det gælder 77 % af de ikke-anbragte børn. (iii)

  Tal og fakta fra: (i) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI og Bo Vinnerljung, professor, Socialt arbete, Stockholms Universitet. (ii)Anbragte børn og unges trivsel’, 2016, SFI. (iii)¨Anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn’, 2015, KL (Momentum).


 • +

  Mentalt helbred

  • 13 %. af de anbragte børn og unge fortæller, at de ofte føler sig ensomme. Blandt jævnaldrende ikke-anbragte er det cirka 5 %, der ofte føler sig ensomme. (i)
  • 15 % af anbragte 15-årige udviser tegn på depression. Til sammenligning er tallet 4,5 % for deres jævnaldrende, som ikke modtager nogen form for foranstaltning. (ii)
  • Knap 44 % af anbragte 15-årige har tegn på selvskadende adfærd eller tanker derom. Til sammenligning har 11 % af 15-årige, uden nogen form for foranstaltning, selvskadende adfærd eller tanker derom. (ii)

  Tal og fakta fra: (i) Anbragte børn og unges trivsel 2016′, SFI. (ii) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI.


 • +

  Fysisk helbred

  • Cirka hver tredje anbragte (37 %) oplever ofte at have hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Andelen er stigende over alder, hvor 31 % af de 11-årige ofte oplever en sådan tilstand mod 40 % af de 17-årige.
  • Hver femte af alle anbragte børn i alderen 11-17 år klassificeres som overvægtige. Derudover er 8-10 % af anbragte i alderen 11-17 år defineret som undervægtige. Disse tal adskiller sig ikke fra tallene for ikke-anbragte børn og unge.
  • Anbragte børn og unge slås i højere grad end deres ikke-anbragte jævnaldrende med en selvopfattelse af egen krop, der ikke helt svarer til fakta. Pigerne er ikke så tykke, som de selv tror, og drengene er tykkere, end de selv tror, at de er.
  • Anbragte børn og unge går sjældnere til fritidsaktiviteter og i mindre omfang til sport end deres jævnaldrende.
  • De 17-årige anbragte er en meget udsat gruppe. De er bagud i forhold til den daglige personlige hygiejne, den fornuftige kost som frugt og grønt hver dag og ikke så tit fastfood, de sover mindre, og de scorer højt på alle risikoadfærdsfaktorer.

  Tal og fakta fra: ‘Anbragte børn og unges trivsel’, 2014, SFI


BØRNEHJÆLPSDAGENS AKTUELLE TILBUD

AKTUELT
Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte u...
Læs mere
AKTUELT
Vi uddeler computere til anbragte børn og unge for at styrke skolegang, uddannelse og relationer. Børnehjælpsdagens i...
Læs mere
AKTUELT
Vi opfylder drømme for anbragte børn og unge. Ansøg Drømmebanken, der aktuelt har tre kategorier: læringsdrømme, rela...
Læs mere
AKTUELT
Børnehjælpsdagens projekt 'Smag på fælleskabet' har til formål at skabe netværk imellem plejebørn og plejefamilier.
Læs mere
AKTUELT
Vi laver arrangementer i hele landet, som styrker og træner børn og unge – af en dags varighed
Læs mere
AKTUELT
Vi bringer plejebørn og deres plejefamilier sammen i et værdifuldt fællesskab. Børnehjælpsdagens fællesskabstræf saml...
Læs mere

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.