Vores arbejde

Vi tilbyder en række tilbud til anbragte børn og unge: projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der alle er med til at styrke børnene sociale og personlige kompetencer.

Vores arbejde

Vi tilbyder en række tilbud til anbragte børn og unge: projekter, camps og 1-dags-arrangementer, der alle er med til at styrke børnene sociale og personlige kompetencer.

Børnehjælpsdagens arbejde består af en vifte af tilbud – projekter, camps, samt styrkedage  – som anbragte børn og unge kan deltage i over hele landet. Vi arbejder for at styrke deres personlige og sociale kompetencer, så de får bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv.

Vores arbejde med anbragte børn tager udgangspunkt i positiv tilgang

Vi arbejder ud fra den filosofi, at alle unge mennesker – på trods af en svær barndom – har potentialer og ressourcer, som vi kan være med til at folde ud. Vores sigte er derfor at hjælpe anbragte børn og unge til at definere, udvikle og udnytte deres individuelle styrker.

En anden vigtig grundsten i vores arbejde er, at vi stiller krav og forventninger. Vi har en grundlæggende tro på, at anbragte børn og unge kan meget mere, end de selv – og deres omverden – giver udtryk for. Vi oplever, at de ‘vokser med opgaven’, når vi møder dem som ressourcestærke individer og ikke som ofre.

Viden og fakta om anbragte børn og unge i Danmark

 • +

  Anbragte børn og unge i Danmark

  • Cirka 13.500 børn og unge er anbragt uden for hjemmet, heraf er cirka 11.400 i alderen 0-17 år.
  • Cirka 2.100 anbragte unge i alderen 18 år og derover er i efterværn; en kommunal foranstaltning i overgangen fra deres anbringelse til voksenliv.
  • Langt de fleste anbragte børn og unge er i alderen 12-17 år (cirka 6.700).
  • Hovedparten af børn og unge med anbringelsesbaggrund bor hos en plejefamilie – cirka 62 %. Plejefamilier kan være kommunale eller private. Der kan også være netværksplejefamilier, hvor barnet/den unge bor hos biologisk familie, f.eks. bedsteforældre.
  • De børn og unge, der ikke bor i plejefamilie, bor f.eks. på døgninstitutioner, akutinstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse m.v.

  Alle tal stammer fra Danmarks Statistik og er de senest verificerede tal, pr. 31. december 2020. 


 • +

  Lommepenge og opsparing

  • Et anbragt barn får mellem 32 kr. og 278 kr. i lommepenge pr. uge afhængig af alder.
  • Et anbragt barn får mellem 118 kr. og 177 kr. i tøjpenge pr. uge afhængig af alder.
  • Ved konfirmation kan ydes et tilskud på 6.334 kr.
  • I forbindelse med jul og fødselsdag kan der ydes tilskud til gaver mellem 241 og 359 kr. afhængig af alder.
  • Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan der ydes op til 596 kr. i gave.

  Alle tal fra: ‘Taksttabel – vederlag og takster’, 2021, KL. Hent hele taksttabellen


BØRNEHJÆLPSDAGENS AKTUELLE TILBUD

AKTUELT
Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U>DRØMMEJOB er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere ...
Læs mere
AKTUELT
Vi uddeler computere til anbragte børn og unge for at styrke skolegang, uddannelse og relationer. Børnehjælpsdagens i...
Læs mere
AKTUELT
Vi opfylder drømme for anbragte børn og unge. Ansøg Drømmebanken, der aktuelt har tre kategorier: læringsdrømme, rela...
Læs mere
AKTUELT
Børnehjælpsdagens projekt 'Smag på fælleskabet' har til formål at skabe netværk imellem plejebørn og plejefamilier.
Læs mere
AKTUELT
Vi laver arrangementer i hele landet, som styrker og træner børn og unge – af en dags varighed
Læs mere
AKTUELT
Vi bringer plejebørn og deres plejefamilier sammen i et værdifuldt fællesskab. Børnehjælpsdagens fællesskabstræf saml...
Læs mere

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.