Børnenes IT-Fond

Vi uddeler computere til anbragte børn og unge for at styrke skolegang, uddannelse og relationer. Børnehjælpsdagens indsats Børnenes IT-Fond hjælper målgruppen med den digitale udvikling.

Børnenes IT-Fond

Vi uddeler computere til anbragte børn og unge for at styrke skolegang, uddannelse og relationer. Børnehjælpsdagens indsats Børnenes IT-Fond hjælper målgruppen med den digitale udvikling.

Gennem Børnehjælpsdagens indsats Børnenes IT-Fond uddeler vi årligt mellem 500-700 bærbare computere til anbragte børn og unge i alderen 8-18 år, alt efter ansøgninger og midler.

Baggrunden for Børnenes IT-Fond er 2 landsdækkende undersøgelse, som vi gennemførte i henholdsvis 2011 og i 2021. Den løste et stort og akut behov for computere blandt anbragte børn og unge på døgninstitutioner, opholdssteder mv., hvor kun cirka 1/3 af de anbragte børn havde deres egen computer. Samme år etablerede vi Børnenes IT-Fond i samarbejde med Børnerådet, IDG Danmark og IT-Branchen. I dag forvalter Børnehjælpsdagen projektet alene. I 2015 blev målgruppen udvidet til også at omfatte børn og unge i plejefamilier. I 2021 gennemførte Børnehjælpsdagen endnu en landsdækkende undersøgelse, der desværre viste at kun 37% havde en egen pc der var tidssvarende.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  Med projektet ønsker vi at styrke børnenes og de unges personlige og/eller sociale kompetencer, hvilket er udgangspunktet for alle tilbud i Børnehjælpsdagen. For at opnå dette har projektet følgende formål:

  • Vi vil bidrage til, at anbragte børn og unge kan få daglig og stabil adgang til IT.
  • Vi vil bidrage til, at børnene og de unge har samme vilkår på IT-området som ikke-anbragte.
  • Vi vil øge børnenes og de unges mulighed for at gennemføre en uddannelse eller skoleforløb, ved at de har bedst mulige redskaber.
  • Vi vil øge børnenes og de unges mulighed for at tage del i det sociale ungdomsliv på de digitale platforme.
  • Vi vil øge børnenes og de unges mulighed for at fastholde kontakt til familie og venner.
  • Vi vil øge børnenes og de unges mulighed for at være en del af det digitale Danmark (nem-ID, bank, osv).
  • Vi vil sikre anbragte børn og unge en digital dannelse.

  Vi har et særligt fokus på formålet, der retter sig mod uddannelse, hvor computeren i dag er et afgørende redskab i undervisningen. Vi ved, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere i skolen end ikke-anbragte. Samtidig ved vi – fra både national og international forskning – at netop en velgennemført uddannelse har stor positiv betydning for voksenlivet blandt tidligere anbragte børn og unge. De har større chance for at blive selvforsørgende, undvige den kriminelle løbebane og opnå stabile boligforhold i voksenlivet.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Vi samarbejder med IT-branchen samt nogle af de største IT producenter på markedet, Dell og HP, som rådgiver om computervalg og -indhold og styrker projektet i den løbende dialog. Vi køber stort ind af computere af hensyn til økonomi, og vi sikrer de bedste vilkår i forhold til garanti og service.

  Børnenes IT-Fond er i høj grad baseret på støtte fra fonde og virksomheder. Egmont Fonden har i flere år været den største økonomiske støtte til Drømmebanken gennem programmet ‘En Håndsrækning‘.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vi tilbyder Børnenes IT-Fond til børn og unge, der er anbragt på institution, i plejefamilie eller er i efterværn.

  Alderskriteriet er 8-18 år. gældende fra 2023 (tidligere var det 10-19 år) Barnet / den unge skal være under uddannelse for at kunne opfylde ansøgningskriterierne. Dertil skal anbringende kommune have givet afslag på at finansiere en computer til barnet eller den unge.


DU KAN HERUNDER VÆLGE HVEM DU ØNSKER AT ANSØGE OM EN BÆRBAR COMPUTER TIL:

ANBRAGT BARN/UNG
Institution/opholdssted

 

SEND ANSØGNING

ANBRAGT BARN/UNG
Plejefamilie

 

SEND ANSØGNING

ANBRAGT BARN/UNG
Egen bolig/efterskole/efterværn

 

SEND ANSØGNING

Børnenes IT-Fond sikrer hvert år 600 bærbare computere til anbragte børn og unge i Danmark. Foto: Jonas Kunzendorf.

STØT BØRNENES IT-FOND

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM PROJEKTET

Børnenes IT-fond uddeler computere til anbragte børn

COMPUTER HJALP LOUISE GENNEM UDDANNELSE

BØRNENES IT-FOND I BILLEDER

 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-i-plejefamilie-2015-thumps-up
 • Boernenes-IT-FBoernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-i-plejefamilie-2015-pakket-udond-uddeler-computer-til-ung-i-plejefamilie-2015
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-i-plejefamilie-2015-ved-vinduet
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-i-plejefamilie-2015-paa-vearelset
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-paa-ungecenter-i-hvidovre-2012-overraekkelse
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-unge-paa-ungecenter-i-hvidovre-2012-egmont-fonden
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-paa-opholdssted-i-Soenderjylland-201
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-paa-opholdsted-i-kolding-2012-overraekkelse
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computere-til-unge-paa-opholdsted-i-hundested-2012-indenfor
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computere-til-unge-paa-opholdsted-i-hundested-2012-udenfor
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-ung-paa-opholdsted-i-favrskov-201
 • Boernenes-IT-Fond-uddeler-computer-til-unge-paa-opholdsted-i-kolding-2012

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.