Ansøgning om en computer – Plejefamilie

Du kan her som plejefamilie ansøge om en computer på vegne af et anbragt barn/ung ved at udfylde nedenstående formular.

Ansøgning om en computer – Plejefamilie

Du kan her som plejefamilie ansøge om en computer på vegne af et anbragt barn/ung ved at udfylde nedenstående formular.
Anbragte børn og unge kan ansøge om en bærbar computer i gennem Børnenes IT-Fond

Inden du ansøger om en computer, beder vi dig om at læse følgende: 

 • Barnet/den unge skal være imellem 8 til 18 år.
 • Barnet/den unge skal på ansøgningstidspunktet være i gang med et skoleforløb/uddannelse. Dette kan være alt lige fra Folkeskole, Specialskole, STU, Gymnasium, Produktionsskole osv.
 • Der skal inden for det seneste år have været søgt om en computer til barnet/den unge ved kommunen, hvor kommunen har givet afslag.

 Derudover skal du ved ansøgning være opmærksom på følgende: 

 1. Der skal udfyldes en ansøgningsformular pr. ansøger.
 2. Børnenes IT-Fond uddeler bærbare computere. Der kan ikke søges om Ipads, tablets og andet.
 3. Vi imødekommer først ansøgninger, hvor det tydeligt fremgår, at der er behov for computeren i et skoleforløb/uddannelse.
 4. Såfremt ansøgningen imødekommes, kan modtager ikke søge om en computer igen, førend der er gået 3,5 år.
 5. Computere tildelt igennem Børnenes IT-Fond er barnets/den unges ejendom.

HVIS DIN ANSØGNING KAN GODKENDES, KAN DU FORVENTE FØLGENDE BEHANDLINGTIDER OG UDDELINGSTIDSPUNKTER:

Ansøgning modtaget i februar, marts, april, maj vil få svar hurtigst muligt og normalt senest ultimo maj og uddeling af computere forventes at blive udsendt senest ultimo juni måned.

Ansøgning modtaget i juni, juli, august, september vil får svar hurtigst muligt og normalt senest ultimo september og uddeling af computere forventes at blive udsendt senest ultimo oktober måned.

Ansøgning modtaget i oktober, november, december, januar vil få svar hurtigt muligt og normalt senest ultimo februar og uddeling af computere forventes at blive udsendt senest ultimo februar måned.

 

Udfyld følgende felter:

 • Information om plejefamilie

 • Kontakt Information på ansøger

  INFORMATION OM PERSON, DER UDFYLDER ANSØGNING OM EN COMPUTER TIL ET ANBRAGT BARN/UNG. Navn på modtager af computer, oplyses senere i ansøgningen.
 • Er der inden for det senest år søgt kommunen om en computer til modtager, hvor der er givet afslag?
 • Information om modtager af computer

  Oplys navn samt anden information på den anbragte, der er modtager af computer ved ansøgningen.
 • Har modtager på nuværende tidspunkt en bærbar computer?
 • Information om skoleforløb/uddannelse m.v.

  Ved skoleforløb/uddannelse. Oplys f.eks. Folkeskole, Specialskole, Produktionsskole, Enkeltfag, STU, Gymnasium, HTX, HHX, Stundenterkursus, Hf, erhvervsuddannelse eller andet.
 • Deltager den unge i læringsforløbet ”Lær for Livet” for anbragte børn og unge?
 • Anses computeren for at være et vigtigt redskab i forhold til gennemførelsen af skoleforløb/uddannelsen?
 • Har modtager tidligere fået en computer fra Børnenes IT-Fond?
 • Ønsker du at oplyse andet til denne ansøgning, kan du skrive det her i bemærkning.
 • Jeg bekræfter at oplysninger i denne ansøgning er korrekte og giver samtykke til at Børnehjælpsdagen må opbevare og behandle mine oplysninger til brug i forbindelse med denne ansøgning og til at kontakte mig med andre tilbud fra Børnehjælpsdagen.

Læs mere om dine rettigheder, vores databehandling og persondatapolitik.

Spørgsmål vedr. ansøgningsformular kan stilles til:

Børnehjælpsdagen
T: 3530 9300
E: bif@bhd.dk

DEL BØRNENES IT-FOND MED NETVÆRKET

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.