Camps i forløb

Vi giver anbragte børn og udsatte unge mulighed for fordybe sig i en problemstilling. Børnehjælpsdagens camps i forløb strækker sig over en længere periode.

Camps i forløb

Vi giver anbragte børn og udsatte unge mulighed for fordybe sig i en problemstilling. Børnehjælpsdagens camps i forløb strækker sig over en længere periode.

Fra 2018 får vores tilbud ‘Camps i naturen’ en ny stuktur. Frem for at afholde enkeltstående camps vil vi afholde camps i forløb. Det betyder, at de samme anbragte børn og udsatte unge – samt deres professionelle voksne – skal deltage i to camps, med nogle måneders mellemrum.

Deltagerne skal arbejde med en konkret problemstilling under hele forløbet. Det kan være emner som overvægt, fysisk inaktivitet, udvikling af sociale kompetencer eller fokus på personlige styrker.

På den første camp møder deltagerne hinanden – de udveksler erfaringer og snakker om problemstillingen. Børnene og de unge får mulighed for at reflektere over deres egen situation i et støttende og anerkendende miljø med ligesindede. Dertil får de konkret viden og redskaber til at håndtere hverdagens forhindringer.

Når børnene og de unge kommer hjem fra camp’en, arbejder de videre med problemstillingen i dagligdagen – med støtte fra de voksne. Vi supplerer dette arbejde med en række opgaver, som skal sikre, at de unge deltagere får arbejdet med sig selv – ud fra den viden og de redskaber, som blev introduceret på campen.

Efter nogle måneder samler vi deltagerne igen på en afsluttende camp, hvor de atter reflekterer over og bygger videre på de gode erfaringer, som den mellemliggende periode har givet. Målet er, at det enkelte barn / ung står stærkere i sin udfordrede hverdag og får bedre mulighed for et selvstændigt voksenliv.

Målgruppe

Camps i forløb retter sig mod anbragte børn og udsatte unge, der er ‘i en overgang’ i deres liv. Aldersgruppen er: 13-29 år. En overgang kan eksempelvis være, når den unge bliver 18 år – og dermed går fra en anbringelse til at skulle klare sig selv i hverdagen. Vi har fokus på netop denne målgruppe, da vi ved, at overgangen fra en fase til en ny både kan medvirke eskalering af et socialt problem og være et særlig vindue til at ændre en livsbane.

©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.