Camps i naturen

Vi styrker anbragte børn og udsatte unge med naturen som social løftestang. Børnehjælpsdagens camps i naturen er del af Bikubenfondens program 'Natur til et godt liv'.

Camps i naturen

Vi styrker anbragte børn og udsatte unge med naturen som social løftestang. Børnehjælpsdagens camps i naturen er del af Bikubenfondens program 'Natur til et godt liv'.

Børnehjælpsdagen har siden 2013 været en del af Bikubenfondens program ‘Natur til et godt liv’. Det betyder, at vi afholder camps for anbragte børn og unge i det naturskønne område; Svanninge Bjerge på Sydfyn. Her bruger vi naturen som social løftestang i vores arbejde med at styrke relationer, bevægelse og personlig udvikling. De unge deltagere har deres pædagoger eller plejeforældre med på camps, der strækker sig over tre dage, typisk hen over en weekend.

Hver camp har et særligt tema, som vi folder ud gennem fysiske aktiviteter for krop og sind, fælles lege, opgaver samt foredrag. Et fast element er desuden en smuk naturvandring, hvor deltagerne oplever naturens varierede terræn, men også får udfordret deres sanser og personlige grænser. Det kan være, at vi smager på spiselige blomster, lugter til hestepærer eller rører ved skovens krybdyr.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED CAMPS I NATUREN?

  Gennem camps i naturen ønsker vi at styrke den mentale og fysiske robusthed hos den unge målgruppe, så de får bedre forudsætninger for et selvstændigt voksenliv. Dette er i tråd med det overordnede formål for ’Natur til et godt liv’, der skal give socialt udsatte børn og unge empowerment – det vil sige, støtte målgruppen i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker.

  Alt efter temaet i de enkelte camps, har vi fokus på sociale og personlige kompetencer samt bevægelse. Overordnet arbejder vi ud fra følgende formål:

  • Vi ønsker at give anbragte børn og udsatte unge gode og givende naturoplevelser.
  • Vi vil give børnene og unge viden om – og praktisk erfaring med – naturen.
  • Vi vil anvende naturen som løftestang for at udvikle målgruppens sanser, motorik og sociale relationer.
  • Vi vil anvende naturen som ramme for aktiviteter, hvor deltagerne arbejder med deres krop eller sind.
  • Vi vil opkvalificere de voksnes kompetencer gennem faglige oplæg, workshops og drøftelser.

   

  Al nyere forskning viser, at ophold i naturen fremmer sundhed, trivsel og livskvalitet, og at naturen i særlig grad appellerer til udsatte grupper, da fokus i højere grad er på “at være” frem for “at præstere” (set i forhold til for eksempel skole- og arbejdslivet). På trods af naturens positive effekter for specielt udsatte grupper, er det netop disse grupper, der færdes mindst i naturen på grund af barrierer som økonomi, det rette tøj og ”berøringsangst”. Vores camps gør op med disse barrierer, og har derfor stor relevans for målgruppen.


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Vi har et tæt samarbejde med Bikubenfonden i forhold til udviklingen af vores camps – herunder, hvordan vi bedst anvender og drager nytte af naturen. Bikubenfonden stiller desuden naturvejledere til rådighed samt faciliteter i form af ‘Knagelbjerghus’ – et tidligere skovløberhus i Svanninge Bjerge. Derudover samarbejder vi med eksterne aktører og oplægsholdere, som deltager på vores camp.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vi tilbyder camps i naturen til anbragte børn og udsatte unge i alderen 13-29 år. Børnene og de unge kan både bo i plejefamilier eller på institutioner. Fremadrettet vil vi have større fokus på ungegruppen og gruppen, der er i efterværn, efter ønske fra Bikubenfonden.


KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM CAMPS


SIND:
MENTAL ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ][ KLIK FOR INFO ]

Vores camps i naturen styrker den mentale robusthed hos børnene og de unge, set i forhold til sociale og personlige kompetencer. Opholdet over flere dage, i selskab med nye mennesker, stiller store krav til deltagernes sociale færdigheder – og som dagene går, bliver de mere bevidste om, hvordan de skal indgå i fællesskabet samt give udtryk for egne grænser på en sober måde (selvregulering). I fællesskabet får børnene og de unge både skabt nye relationer samt styrket de eksisterende. Naturen bidrager til en positiv relationsopbygning, da den som rum giver den enkelte mulighed for at vise andre sider af sig selv, end hvad der normalt kommer til udtryk i dagligdagen. På det personlige plan udfordrer vi deltagerne ved at sætte dem i en ny og uforudsigelig kulisse, som naturen er. Børnene og de unge får udfordret og udviklet deres syn af egne styrker og svagheder. Resultatet er øget selvtillid samt tro på egne evner.


KROP:
FYSISK ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Vores camps i naturen styrker den fysiske robusthed hos børnene og unge, set i forhold til bevægelse. De får bedre kropsfornemmelse, kropskontrol og motoriske evner gennem vores naturaktiviteter, hvor vi blandt andet har fokus på sansning, åndedræt, smidighed, udholdenhed og koordination. Børnene og de unge oplever fysisk velvære og bevægelsesglæde, som bidrager til deres generelle trivsel. Opholdet i naturen har desuden en umiddelbar positiv effekt på deltagerens generelle trivsel i form af mindre stress og mere ro.


REDSKABER

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Deltagerne modtager læring og viden – om naturen og om de forskellige temaer, som er knyttet til de enkelte camps. Børnene og de unge modtager også konkrete redskaber, som de kan bruge til at klare hverdagen – og til at kortlægge deres personlige styrker.


NATURCAMPS I BILLEDER

©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

COOKIEPOLITIK
Når du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside indsamler vi forskellige oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse mere om de informationer, der indsamles, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

HVAD ER COOKIES?
Første gang du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies, når du foretager søgninger eller besøger vores undersider. En Cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome el. lign.), og som registrerer dig som en unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Hjemmesiden bruger med andre ord en cookie til at huske din information. En cookie er f.eks. det der gør du ikke hele tiden behøver at logge ind eller indtaste de samme oplysninger hver gang du skal tilmelde dig noget.

HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?
Cookies er med til at fortælle os om dit besøg og din adfærd rundt på hjemmesiden. For at vi hele tiden kan optimere siden og gøre den mere brugervenlig for vores brugere, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi viden om, hvornår og hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke og hvor mange sider du kigger på, om du har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger og om du ser hjemmesiden fra en computer, tablet eller smartphone. Uden denne viden ville vi ikke kunne forbedre siden, vores produkter samt udføre statistik- og markedsundersøgelser.

Vi registrerer ikke dine personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med endten udfyldelse af spørgeskemaer, bestillingsformularer mv.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI COOKIES?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit eget udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du besøgte siden. Hver gang du genbesøger hjemmesiden, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

TREDJE-PARTS COOKIES
Børnehjælpsdagen bruger en mindre række tredjeparts-cookies som en del af vores tjenester. Disse cookies er underlagt de respektive tredjeparter og kontrolleres ikke af os. Herunder har vi listet de tredjeparts-cookies, som vi benytter, hvoraf nogle kan undgås via dine browserindstillinger.

- Google Analytics – genererer statistik om hjemmeside trafik og trafikkilder, konverteringer mv.
- Google AdWords – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- Facebook pixels – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- QuestionPro – benyttes til spørgeskemaundersøgelser og til at forbedre vores produkter og tilbud
- POP-up – fremkalder pop-up meddelelser på hjemmesiden
- SoMe – Husker når du f.eks. deler eller synes godt om en artikel eller når du kommenterer på en side.

SÅDAN SLETTER ELLER FRAVÆLGER DU COOKIES
Du kan vælge, om du vil accepterer cookies eller ej. Hvis du ønsker at vide, hvornår din enhed modtager en cookie, kan dette indstilles i din brower så du bliver informeret om det. Du skal være opmærksom på, at ændringer i dine browser-indstillinger kan betyde, at dele af hjemmesiden ikke vil fungere optimalt.

Ønsker du at slette alle dine cookies og historik eller blokere dem, så kan du benytte denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

KONTAKT OS
Har du spørgsmål eller indsigelser til vores cookiepolitik, skal du rette henvendelse til os på post@bhd.dk eller telefon 3530 9300.

Luk