EMPOWER4U>DRØMMEJOB

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U>DRØMMEJOB er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge i alderen 16-25 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

EMPOWER4U>DRØMMEJOB

Børnehjælpsdagens indsats EMPOWER4U>DRØMMEJOB er et enestående kompetenceudviklingsforløb for nuværende og tidligere anbragte unge samt socialt udsatte unge i alderen 16-25 år. Formålet er at styrke de unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Få en ung med

Kender du en ung, der skal med på et livsændrende forløb?

Bliv Mentor

Vil du være frivillig mentor i EMPOWER4U>DRØMMEJOB?

Erhvervssamarbejde

Din virksomhed kan bidrage til at styrke udsatte unge til at få fodfæste og få en fremtid som selvforsørgende.

EN OPBYGGENDE UNGEINDSATS

EMPOWER4U>DRØMMEJOB er Børnehjælpsdagens opbyggende ungeindsats, der gør nuværende og tidligere anbragte, samt unge i social udsatte positioner, i alderen 16-25 år parate til at fuldføre en uddannelse og fastholde et arbejde.

Med udgangspunkt i oplevelses- og kropsorienteret læring får de unge værktøjer til at opbygge deres self-efficacy; altså deres handletillid, handlekraft og handleevne. De unge får en tro på at de kan mestre en udfordring, lærer at sætte mål og delmål for sig selv, samt få en følelse af kontrol over, hvad der sker i deres liv.

Forløbet strækker sig over 8 til 12 mdr. med intensive camps og sociale tjek-ind dage.
Derudover får hver ung tilbudt en individuel mentor, der følger og støtter den unge i deres udvikling.

VORES NÆSTE FORLØB STARTER TIL SOMMER

 

Der er åben for tilmelding til holdet til sommer! Tilmeld dig her

Her er de vigtige datoer for EMPOWER4U forløbet:

Bootcamp:
8-12 Juli 2024

Tjek-ind dage:
14. september 2024
26. oktober 2024
16. november 2024
25. januar 2025

  Boostcamp:
15. – 17. februar 2025

OVERGANGEN FRA BARN TIL VOKSEN

Vi ved, at overgangen fra barn til voksen ofte er problematisk og svær for unge, der er eller har været anbragt (Se rapport her). Dertil har mange af de unge en bekymrende handlemåde i forhold til bevægelse, kost og risikoadfærd set i forhold til at de snart skal stå ‘på egne ben’ (SFI, 2015). Derfor er efterværnsindsatsen EMPOWER4U>DRØMMEJOB yderst relevant, da den hjælper de unge med at klare denne overgang på en god måde.

Målgruppe

Hvem kan deltage? Læs mere om målgruppen.

Resultater

Se hvordan EMPOWER4U>DRØMMEJOB har haft en kæmpe indflydelse på dem, der har deltaget.
Det er resultater, man kan mærke!


HVAD ER FORMÅLET MED INDSATSEN?

I et forløb på ca. 12 måneder styrker den unge sine personlige og sociale kompetencer i et oplevelses- og kropsorienteret program med accelereret indlæring. De unge arbejder med redskaber, der styrker deres handletillid, handleevne og handlekraft (self-efficacy), bliver mere bevidste om deres egne værdier og bliver bedre til at sætte mål og delmål for sig selv. EMPOWER4U møder de unge præcis der, hvor de står, med redskaber, de kan implementere i deres hverdag med det samme. EMPOWER4U er et supplement til de eksisterende kommunale tilbud. Forvaltningstrætte unge kan også have gavn af EMPOWER4U som et alternativ.

Alt for mange tidligere anbragte ender på kanten af samfundet. Ca. 30 pct. af unge i Danmark, der har været anbragt, er på overførselsindkomst som 30-årige. Dertil har mange af de unge langt højere risikoadfærd ift. personlig sundhed og livsduelighed  (SFI, 2015).

Derfor er ungeindsatsen EMPOWER4U>DRØMMEJOB relevant! Den hjælper de unge med at klare overgangen til voksenlivet med større livsmestring.

DRØMMEJOB er en forlængelse af det samlede EMPOWER4U-forløb, hvor de unge får individuel hjælp og støtte til at komme i gang med enten uddannelse eller job. Her anvender de unge den læring, de har fået gennem forløbet.


 

EMPOWER4U>DRØMMEJOB er målrettet anbragte, samt socialt udsatte unge mellem 16-25 år:

  • Unge, der føler, at de står stille i livet og har brug for hjælp til at komme videre.
  • Unge, der har brug for redskaber til at komme i gang med eller gennemføre en uddannelse. Det kan være unge, der er aktivitetsparate eller uddannelsesparate inden for et år.
  • Unge, som har et ønske om mere selvindsigt og er klar til at investere i sig selv.
  • Unge, der gerne vil noget med deres liv, men mangler troen på, at det kan lykkes.
  • Unge, som ikke er i et stofmisbrug.
  • Unge, som gerne vil indgå i et fællesskab med ligesindede unge, der alle vil have det bedste ud af livet.

Over 90% kommer i uddannelse og arbejde

Mere end 140 unge har deltaget i forløbet siden 2017, og 9 ud af 10 af de unge er efter forløbet i uddannelse og/eller beskæftigelse. Som noget helt unikt er der en dokumenteret langtidseffekt. 6 års følgeforskning af indsatsen fra Aarhus Universitet dokumenterer, at de unge af egen drift hhv. 2 og 4 år efter endt forløb fortsat videreudvikler deres self-efficacy, der er så vigtig for troen på egne evner til at lykkes. Forskningsresultaterne dokumenter også, at 2 og 4 år efter endt forløb er 9 ud af 10 fortsat selvforsørgende.

Der er en klar sammenhæng mellem styrket self-efficacy og de unges evne til at gennemføre og fastholde uddannelse og arbejde. Forløbet har en selvforstærkende effekt, så de unge selv videreudvikler sig og tager fuldt ejerskab over deres eget liv, påbegynder eller fuldfører deres uddannelse og får sig et arbejde.

 

DRØMMEJOB – VI GIVER IKKE SLIP PÅ DE UNGE

DRØMMEJOB er en forlængelse af det samlede EMPOWER4U forløb, hvor de unge får individuel hjælp og støtte til at komme igang med enten uddannelse eller job. 

Efter camps og tjek-ind dage er afsluttet, står Børnehjælpsdagen stadig til rådighed med sparring og vejledning.

Denne del er super vigtig for, at de unge kommer igang med at anvende den læring og får gavn af den udvikling, de har gennemgået i EMPOWER4U forløbet.

Siden 2017 og frem til i dag er over 90 pct. af de unge i job og uddannelse efter endt forløb – og de vedbliver med at leve et selvforsørgende liv.

 

Læs den seneste rapport om E4U    Folder om EMPOWER4U>DRØMMEJOB

 

ØVELSE GØR IKKE MESTER, DET GØR BEDRE

Ung fra EMPOWER4U sidder på stol med glimmer baggrund

Fra udsat ung til styrket voksen

Empower4U skaber resultater ved at styrke anbragte unge

XENIA FIK STYR PÅ ANGSTEN OG SKOLEN


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.