Drømmebanken

Anbragte børn og udsatte unge har store drømme. Vi gør dem til virkelighed - gennem Børnehjælpsdagens projekt Drømmebanken.

Drømmebanken

Anbragte børn og udsatte unge har store drømme. Vi gør dem til virkelighed - gennem Børnehjælpsdagens projekt Drømmebanken.

Gennem Drømmebanken opfylder vi anbragte børn og udsatte unges største drømme, som normalt ikke ville kunne gå i opfyldelse. Drømmene skal have indflydelse på børnene og de unges liv fremover – det kan for eksempel være i forhold til bevægelsesglæde, sundhed, uddannelse, fritidsinteresser, sociale og/eller personlige kompetencer og relationer. I den forbindelse kan vi stille krav om, at barnet eller den unge modtager et understøttende lærings- eller mentorforløb, som er med til at sikre en varig effekt af den opfyldte drøm.

 • +

  HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET?

  Vi ønsker at styrke den mentale og fysiske robusthed hos de børn og unge, der får en drøm opfyldt. Denne robusthed skal bidrage til et godt og selvstændigt voksenliv. Projektets formål er derfor:

  • Vi vil give børnene og unge større tro på en positiv fremtid, hvor håb og drømme kan gå i opfyldelse.
  • Vi vil motivere børnene og de unge til et sundere liv herunder et aktivt fritidsliv.
  • Vi vil motivere børnene og de unge til at indgå i sociale fællesskaber og dyrke sociale relationer.
  • Vi vil motivere børnene og de unge til at tro på og udvikle egne evner, som gør dem klar til at stå på egne ben.

    Dét at drømme er en del af livet – og det spiller en vigtig rolle for menneskers selvværd samt gøren og laden i den virkelige verden. Drømme er sigtepunkter, forhåbninger og mål. Derfor er drømmene med til at give livet mening. Dette har stor betydning for de anbragte børn og unge, der overvejende har et pessimistisk syn på fremtiden (SFI, 2014).


 • +

  HVEM SAMARBEJDER VI MED?

  Vi samarbejder med fonde og virksomheder, som hjælper os med at opfylde en eller flere drømme. Egmont Fonden har i flere år været den største økonomiske støtte til Drømmebanken gennem programmet ‘En Håndsrækning’. De seneste år har også Lemvigh-Müller Fonden bidraget meds store beløb. Store og små virksomheder yder løbende støtte gennem kontante donationer, produkter eller ydelser.


 • +

  HVEM ER MÅLGRUPPEN?

  Vi tilbyder projektet Drømmebanken til alle anbragte børn og udsatte unge, der bor på institution, i familiepleje eller er i efterværn. Aldersgruppen er 0-23 år. Vi udvælger og opfylder drømme på baggrund af ansøgninger, der er indsendt af barnet / den unge selv eller af en voksen tæt på. Vi skelner mellem ønsker og drømme. Det er børnenes og de unges drømme, som vi opfylder – og ikke drømme fra hele institutioner eller plejefamilier.


DEL DRØMMEBANKEN MED NETVÆRKET

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE GENNEM PROJEKTET


SIND:
MENTAL ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ][ KLIK FOR INFO ]

I langt de fleste tilfælde bidrager Drømmebanken til at styrke børnene og de unge på et mentalt plan, hvor både de sociale og personlige kompetencer er i spil. Når børnene og de unge bliver hørt og mødt, får de boostet deres selvfølelse. Samtidig kræver det mod at fortælle om drømmene og stå ved dem. Dét afslører noget om børnenes og de unges indre – om hvem de er. De fleste drømme støtter ligeledes op omkring sociale relationer, hvilket har betydning for trivslen i hverdagen og senere i voksenlivet.


KROP:
FYSISK ROBUSTHED

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

I nogle tilfælde bidrager Drømmebanken til at styrke børnene og de unge på et fysisk plan, da disse drømme omhandler bevægelse og fysiske aktiviteter. Drømmene kan også bidrage til fysisk energi og forløsning samt ro i kroppen – forhold, der i øvrigt har positiv indflydelse på børnenes og de unges mentale robusthed.


REDSKABER

[ FØR MUSEN OVER ] [ KLIK FOR INFO ]

Drømmebanken bidrager i de fleste tilfælde med viden og læring til børnene og de unge, så de kan dygtiggøre sig i forhold til den drøm, de har. Det skal sikre, at den opfyldte drøm har en længerevarende effekt og værdi.

Drømmebanken i billeder

STØT DRØMMEBANKEN OG VÆR MED TIL AT OPFYLDE DRØMME

Drømmebanken opfylder året rundt mere end 50 drømme for anbragte børn og unge i Danmark. Foto: Morten H. Andersen, Bildrømme.dk.
©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.