Styrkedage

Vi laver arrangementer i hele landet, som styrker og træner børn og unge – af en dags varighed

Styrkedage

Vi laver arrangementer i hele landet, som styrker og træner børn og unge – af en dags varighed
Børnehjælpsdagens arrangement Bevægelsesmekka i Ålborg

Børnehjælpsdagen afholder hvert år et væld af styrkedage for anbragte børn og udsatte unge. Dagene har til formål at træne børnene og de unges sociale og personlige kompetencer. Det er en tryg øvebane, hvor børnene og de unge på kort tid kan udvikle en imponerende selvindsigt og ny selvforståelse.

Styrkedagene er et givtigt supplement til vores øvrige tilbud og skal ses i et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv. Styrkedagene er baseret på aktiviteter, som på forskellig vis udfordrer børnene og de unge. Vi har blandt andet fokus på at give de unge mere bevægelsesglæde, introducere dem for en specifik sportsgren, tilbyde dem adgang til naturens trygge frirum og mangfoldighed, lade dem overskride egne grænser, skærpe deres fantasi og kreativitet, inddrage dem i fællesskaber, forbedre deres kropsfornemmelse, samt træne og dermed øge deres forståelse for egne personlige styrker.

Vores mangeårige erfaring med målgruppen har givet os et specifikt kendskab til, hvilke typer aktiviteter børnene og de unge finder attraktive. Vores fokus ligger altid på at skabe et trygt rum, som børnene og de unge kan deltage i, og være en del af. For at understøtte dette tryghedsskabende rum for leg og læring, er der altid plads til at pædagoger fra institutionerne og plejeforældrene kan deltage sammen med målgruppen.

Vi motiverer og inkluderer målgruppen, så de kan få fuldt udbytte af aktiviteterne og i sidste ende gå fra arrangementet med en fornemmelse af at have opnået noget – uanset om det er at dukke op og tage del i arrangementet eller at rappelle ned fra 40 meters højde.

Alle oplevelser og successer skal italesættes og anerkendes, uanset størrelse. De skal lagres og erfares hos børnene og de unge, da læringen hermed bliver mere vedvarende.

Børnehjælpsdagen afholder arrangementer i hele landet for anbragte børn og udsatte unge

SÅDAN STYRKER VI BØRNENE OG DE UNGE MED ARRANGEMENTER©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.