Vores resultater

Vores resultater viser, at vi styrker anbragte børn og unge i Danmark

Vores resultater

Vores resultater viser, at vi styrker anbragte børn og unge i Danmark

Børnehjælpsdagens formål er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov herfor, og sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt liv, som deres jævnaldrende (svarende til § 46 i Lov om social Service).

Resultatet af vores arbejde indenfor de fire indsatsområder – sociale kompetencer, personlige kompetencer, ernæring og bevægelse – har til målsætning at styrke den mentale og fysiske robusthed hos vores målgruppe. Vi ruster dermed børnene og de unge, så de har større og bedre mulighed for at:

 • Gennemføre en uddannelse
 • Komme i arbejde og fastholde dette
 • Blive selvforsørgende
 • Blive aktive borgere i det danske samfund.

Folketinget har vedtaget 2020-mål for udsatte børn og unge:

 • Mindst 50 % af målgruppen skal som 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Mindst 25% færre skal have modtaget en straf inden det 18 år og
 • Antallet af anbringelser, der bryder sammen, skal reduceres med mindst 30%.

Vores arbejde retter sig dermed direkte mod at støtte op omkring disse målsætninger.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER
9671
Anbragte børn og unge fik sidste år glæde og gavn af Børnehjælpsdagens arbejde.
113
Tilbud blev sidste år afviklet til glæde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
4098
Computere har Børnenes IT-Fond uddelt til anbragte børn og unge siden 2011.
173
Anbragte børns største drømme har Drømmebanken opfyldt sidste år.

SOCIALE KOMPETENCER

 • Vores arbejde med fokus på samarbejde mellem børnene og de unge, fællesskabsfølelsen og samvær (både med ligesindede og med andre) har styrket børnenes indlevelsesevne og selvindsigt
 • vi kan ligeledes måle, at de anbragte børn og unge har fået mere mod på at deltage i større sammenhænge og få mod til at investere mere i sociale relationer
 • mange har fået større handlekompetence og tager ansvar for egne handlinger,
 • ved gentagne aktiviteter med samme målgruppe oplever vi klart, at den sociale vinkel styrkes i gentagelsen.
 • udtalelser fra pædagoger og plejeforældre dokumenterer, at vi igennem vores tilbud også har styrket relationen mellem børnene og deres primærpersoner samt i børnegruppen generelt, både på døgninstitutioner og opholdssteder samt i relationen plejeforælder/plejebarn
 • gennem forskellige træningsøvelser oplever vi, at mange unge blevet bedre til at se positivt på fremtiden og forstå andre mennesker bedre
 • som en sideeffekt ser vi, at den tilbagevendende deltagelse fra anbragte børn og unge, der oplever genkendelighed, tryghed og succesoplevelser, bidrager positivt til den enkeltes livshistorie.

 

 • Anbragte børn og unge har været mere på kulturinstitutioner end ikke-anbragte, bl.a. som følge af vores årlige julefester (jvf. bl.a. SFI 2014). Vi bruger kunst og kultur som sundhedsfremmende virkemiddel og styrkelse af personlige kompetencer (jvf. bl.a. Kulturstyrelsen, 2013). Vi har samtidig været bidragende til at pirre nysgerrighed på den kulturelle scene.
 • Vores arbejde har derudover skabt kulturforståelse og for nogen kulturglæde, ligesom der er skabt netværk og venskaber blandt de anbragte børn og unge, som har fået styrket deres følelse af samhørighed.

PERSONLIGE KOMPETENCER

 • Vores erfaring har vist, at når vi møder de anbragte børn og udsatte unge med åbenhed, forventninger, empati og nysgerrighed, så får vi den enkelte til at arbejde med sig selv.
 • Alle vores aktiviteter er målrettet til at skabe rum for udvikling på flere forskellige niveauer, som gør, at børnene og de unge får styrket deres personlige kompetencer i eget tempo.
 • ved de mange forskellige læringsrum på forskellige niveauer, arbejder vi altid med et fokus på at styrke den enkeltes selvtillid og selvværd – at være sig selv og hvile i det. Vores resultater viser tydeligt, at en meget stor del af målgruppen har flyttet sig.
 • Vi har hjulpet børn og unge til at stille sig frem foran andre – både i små og store forsamlinger. Det kræver meget mod at kunne stå frem og vise hvem man er, være fjollet eller stå på mål for sin mening.
 • vi har markante resultater med anbragte børns og udsatte unges mod og overvindelse, og den glæde over mestring, det giver den enkelte. De resultater spreder sig som ringe i vandet jo flere aktiviteter, der lægges på,
 • ved at stimulere de anbragte børn og udsatte unges fantasi, kreativitet og nysgerrighed, kan vi se en styrkelse af sanseapparatet, hvilket viser sig ved at den enkelte får større fornemmelse for egne og andres følelser,
 • vi har nu fokus på fordybelse og koncentrationsevne, og håber inden længe at kunne måle adækvate resultater hos den enkeltes personlige styrke,
 • Vi har med gode resultater hjulpet anbragte børn og unge med at sætte ord på den tavse viden, som kroppen har, og dermed konverteret erfaringer til læring.
 • Vi har rigtig gode resultater med at arbejde med kroppen, og lade erkendelsen komme lige så stille.
 • det betyder at en væsentlig gruppe oplever større krops- og selvforståelse, med deraf følgende større accept af sig selv.
 • som følge af de mange gange, en stor del af børnene og de unge møder Børnehjælpsdagen, har vi oparbejdet en meget stor tillid hos vores målgruppe. Det er en kæmpe gave, som betyder, at målgruppen og vi kender hinanden rigtig godt, så projektlederne og de anbragte børn og unge ofte er på fornavn og dermed starter en aktivitet med en personlig relation.

ERNÆRING

 • Vi har gennem vores ernæringsprojekter sikret, at flere anbragte unge er blevet inddraget i madlavningen på institutionerne og således har fået mere viden og praksiserfaring i køkkenet.
 • Flere personalegrupper, der arbejder med anbragte børn og unge, har fået fælles fodslag omkring sundhed, hvilket har reduceret daglige konflikter – både med og mellem de anbragte samt i personalegrupperne.
 • Vi har gennem skræddersyede kost- og sundhedspolitikker givet en lang række anbragte børn og unge muligheden for at leve sundt. Dertil har vi skabt bedre vilkår for en sundere hverdag ude på institutionerne.
 • Vi har siden 2012 sikret, at institutioner for anbragte børn og udsatte i dag prioriterer sund kost, både økonomisk og som en del af den pædagogiske strategi.
 • vi har givet anbragte børn og udsatte unge mere madmod og madglæde ved at lade dem arbejde med nye råvarer, udforske deres smagsløg og give nye redskaber til færdigheder i et køkken.
 • Vi har siden 2012 givet en lang række institutioner oplæg om ernæring og sundhed og således sikret både anbragte børn og fagpersonaler en øget viden om sund mad og styrkende måltidsfællesskaber for målgruppen.
 • Vi har siden 2012 skabt et øget fokus på pædagogen som rollemodel for sund kost.

BEVÆGELSE

 • Over 90 % af de alle de deltagende børn og unge er blevet styrket både socialt, mentalt og fysisk ved at deltage i de fysiske aktiviteter på vores camps.
 • Vi erfarer gennem udtalelser fra pædagoger og plejeforældre, at vi gennem vores tilbud – der er tilpasset målgruppen – har skabt en større bevægelsesglæde hos de anbragte børn og unge, der har deltaget
 • En meget stor gruppe anbragte børn og unge har fået mod på at deltage i foreningslivet, eller fastholde interessen for en bestemt sportsgren, grundet deltagelse i vores tilbud.
 • I vores undervisning og arbejde i øvrigt har vi styrket en lang række fagpersonaler i deres arbejde med motorik, sansestimulation og pædagogisk idræt overfor målgruppen, så de i dag har bedre forudsætninger for at sætte fokus på de anbragtes bevægelsesvaner og fysiske kunnen.
 • Vi har gennem en del af vores projekter været med til at sætte fysisk aktivitet på dagsorden hos mange institutioner for anbragte børn og unge.
 • Vi har i dag tilbagevendende deltagelse fra mange institutioner år efter år. Det har skabt livshistorier for deres børn og unge – med afsæt i de fysiske succesoplevelser.

DET SIGER ANDRE OM OS

©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

COOKIEPOLITIK
Når du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside indsamler vi forskellige oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse mere om de informationer, der indsamles, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

HVAD ER COOKIES?
Første gang du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies, når du foretager søgninger eller besøger vores undersider. En Cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome el. lign.), og som registrerer dig som en unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Hjemmesiden bruger med andre ord en cookie til at huske din information. En cookie er f.eks. det der gør du ikke hele tiden behøver at logge ind eller indtaste de samme oplysninger hver gang du skal tilmelde dig noget.

HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?
Cookies er med til at fortælle os om dit besøg og din adfærd rundt på hjemmesiden. For at vi hele tiden kan optimere siden og gøre den mere brugervenlig for vores brugere, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi viden om, hvornår og hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke og hvor mange sider du kigger på, om du har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger og om du ser hjemmesiden fra en computer, tablet eller smartphone. Uden denne viden ville vi ikke kunne forbedre siden, vores produkter samt udføre statistik- og markedsundersøgelser.

Vi registrerer ikke dine personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med endten udfyldelse af spørgeskemaer, bestillingsformularer mv.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI COOKIES?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit eget udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du besøgte siden. Hver gang du genbesøger hjemmesiden, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

TREDJE-PARTS COOKIES
Børnehjælpsdagen bruger en mindre række tredjeparts-cookies som en del af vores tjenester. Disse cookies er underlagt de respektive tredjeparter og kontrolleres ikke af os. Herunder har vi listet de tredjeparts-cookies, som vi benytter, hvoraf nogle kan undgås via dine browserindstillinger.

- Google Analytics – genererer statistik om hjemmeside trafik og trafikkilder, konverteringer mv.
- Google AdWords – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- Facebook pixels – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- QuestionPro – benyttes til spørgeskemaundersøgelser og til at forbedre vores produkter og tilbud
- POP-up – fremkalder pop-up meddelelser på hjemmesiden
- SoMe – Husker når du f.eks. deler eller synes godt om en artikel eller når du kommenterer på en side.

SÅDAN SLETTER ELLER FRAVÆLGER DU COOKIES
Du kan vælge, om du vil accepterer cookies eller ej. Hvis du ønsker at vide, hvornår din enhed modtager en cookie, kan dette indstilles i din brower så du bliver informeret om det. Du skal være opmærksom på, at ændringer i dine browser-indstillinger kan betyde, at dele af hjemmesiden ikke vil fungere optimalt.

Ønsker du at slette alle dine cookies og historik eller blokere dem, så kan du benytte denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

KONTAKT OS
Har du spørgsmål eller indsigelser til vores cookiepolitik, skal du rette henvendelse til os på post@bhd.dk eller telefon 3530 9300.

Luk