Vores resultater

Vores resultater viser, at vi styrker anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Vores resultater

Vores resultater viser, at vi styrker anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
Vores resultater empower4u

Børnehjælpsdagens formål er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov herfor, og sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig og social udvikling samt et selvstændigt liv, som deres jævnaldrende (svarende til § 46 i Lov om social Service).

Vores fokus er rettet mod at styrke de personlige og sociale kompetencer hos målgruppen. Denne indsats skal gøre de unge mennesker mere robuste og give dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv, herunder:

  • Gennemføre en uddannelse
  • Komme i arbejde og fastholde dette
  • Blive selvforsørgende
  • Blive aktive borgere i det danske samfund

PERSONLIGE KOMPETENCER

Børnehjælpsdagen skaber resultater til julefest i Kolding
Børnehjælpsdagen skaber resultater til fodboldcamp

SOCIALE KOMPETENCER

Cases

Empower4U skaber resultater ved at styrke anbragte unge

DET SIGER ANDRE OM OS


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.