Vores resultater

Vores resultater viser, at vi styrker anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Vores resultater

Vores resultater viser, at vi styrker anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
Vores resultater empower4u

Børnehjælpsdagens formål er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov herfor, og sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig og social udvikling samt et selvstændigt liv, som deres jævnaldrende (svarende til § 46 i Lov om social Service).

Vores fokus er rettet mod at styrke de personlige og sociale kompetencer hos målgruppen. Denne indsats skal gøre de unge mennesker mere robuste og give dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv, herunder:

  • Gennemføre en uddannelse
  • Komme i arbejde og fastholde dette
  • Blive selvforsørgende
  • Blive aktive borgere i det danske samfund.

Folketinget har vedtaget 2020-mål for udsatte børn og unge:

  • Mindst 50 % af målgruppen skal som 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • Mindst 25% færre skal have modtaget en straf inden det 18 år og
  • Antallet af anbringelser, der bryder sammen, skal reduceres med mindst 30%.

Vores arbejde retter sig dermed direkte mod at støtte op omkring disse målsætninger.

KAN DU LI' HVAD DU LÆSER

PERSONLIGE KOMPETENCER

Børnehjælpsdagen skaber resultater til julefest i Kolding
Børnehjælpsdagen skaber resultater til fodboldcamp

SOCIALE KOMPETENCER

Cases

Empower4U skaber resultater ved at styrke anbragte unge
9671
Anbragte børn og unge fik sidste år glæde og gavn af Børnehjælpsdagens arbejde.
113
Tilbud blev sidste år afviklet til glæde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
4098
Computere har Børnenes IT-Fond uddelt til anbragte børn og unge siden 2011.
173
Anbragte børns største drømme har Drømmebanken opfyldt sidste år.

DET SIGER ANDRE OM OS


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.