Personlige kompetencer

Vi arbejder for at styrke anbragte børn og unge ved at udvikle deres personlige kompetencer. Med en indsats bestående af arrangementer, camps og projekter har vi skabt en række resultater.

Personlige kompetencer

Vi arbejder for at styrke anbragte børn og unge ved at udvikle deres personlige kompetencer. Med en indsats bestående af arrangementer, camps og projekter har vi skabt en række resultater.
Styrk personlige kompetencer
  • Vores erfaring viser, at når vi møder de anbragte børn og udsatte unge med åbenhed, forventninger, empati og nysgerrighed, så får vi den enkelte til at arbejde med sig selv.
  • Alle vores aktiviteter er målrettet til at skabe rum for udvikling på flere forskellige niveauer. Det gør, at børnene og de unge får styrket deres personlige kompetencer i eget tempo.
  • Vi arbejder altid med et fokus på at styrke den enkeltes selvtillid og selvværd – at være sig selv og hvile i det. Vores resultater viser tydeligt, at en meget stor del af målgruppen har flyttet sig.
  • Vi har hjulpet børn og unge til at stille sig frem foran andre – både i små og store forsamlinger. Det kræver meget mod at kunne stå frem og vise hvem man er, være fjollet eller stå på mål for sin mening.
  • Vi har markante resultater med anbragte børns og udsatte unges mod og overvindelse, og den glæde over mestring, det giver den enkelte. De resultater spreder sig som ringe i vandet jo flere aktiviteter, der lægges på.
  • Ved at stimulere de anbragte børn og udsatte unges fantasi, kreativitet og nysgerrighed styrkes sanseapparatet, hvilket viser sig ved, at den enkelte får større fornemmelse for egne og andres følelser.
  • Vi har nu fokus på fordybelse og koncentrationsevne, og håber inden længe at kunne måle adækvate resultater hos den enkeltes personlige styrke.
  • Vi har med gode resultater hjulpet anbragte børn og unge med at sætte ord på den tavse viden, som kroppen har, og dermed konverteret erfaringer til læring.
  • Vi har rigtig gode resultater med at arbejde med kroppen, og lade erkendelsen komme lige så stille. Det betyder, at en væsentlig gruppe oplever større krops- og selvforståelse og følgende større accept af sig selv.
  • Som følge af de mange gange møder vi har haft med børnene og de unge, har vi oparbejdet en meget stor tillid hos vores målgruppe. Det er en kæmpe gave, som betyder, at målgruppen og vi kender hinanden rigtig godt. Projektlederne og de anbragte børn og unge ofte er på fornavn og dermed starter en aktivitet med en personlig relation.
DEL OS MED DIT NETVÆRK
9671
Anbragte børn og unge fik sidste år glæde og gavn af Børnehjælpsdagens arbejde.
113
Tilbud blev sidste år afviklet til glæde for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
4098
Computere har Børnenes IT-Fond uddelt til anbragte børn og unge siden 2011.
173
Anbragte børns største drømme har Drømmebanken opfyldt sidste år.

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.