Vores viden

Vores viden er baseret på videnskabelig forskning og menneskelig erfaring, der til sammen giver os det bedste grundlag for at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark.

Vores viden

Vores viden er baseret på videnskabelig forskning og menneskelig erfaring, der til sammen giver os det bedste grundlag for at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark.
Foto: Jakob Mark

Børnehjælpsdagens arbejde er baseret på evidens og tager udgangspunkt i anbragte børn og unges virkelighed. Vores empiriske grundlag består både af forskning og erfaring. Forskningen omhandler vores primære målgruppe, det vil sige de anbragte børn og udsatte unge i Danmark, samt vores to indsatsområder inden for mental robusthed: udvikling af sociale og personlige kompetencer. Vi samarbejder både med fageksperter og uddannelsesinstitutioner, der bidrager med relevant viden.

Viden om anbragte børn og unge baseres på forskning og menneskelig erfaring

Erfaringen tager afsæt i vores kontakt til omtrent alle institutioner og opholdssteder i Danmark, med en regelmæssig dialog med ca 2/3 af disse samt mere end 2000 plejefamilier, som blandt andet deltager i vores egne behovsanalyser samt evalueringer. Dertil får vi input fra vores ungepanel (nuværende og tidligere anbragte unge) samt de danske kommuner. Kombinationen af videnskabelig forskning og menneskelig erfaring sikrer, at vores tilbud matcher målgruppens behov samt giver de bedste resultater for børnene og de unge.

VIDEN OM ANBRAGTE BØRN OG UNGE I DANMARK

Børnehjælpsdagens sommerfest for anbragte børn i København Zoo

Erfaringer fra Børne-
hjælpsdagens Unge Ambassadører

Børnehjælpdagen får viden fra anbragte børn og deres voksne

Viden og erfaringer fra vores målgruppe

Viden og erfaringer fra de danske kommuner

Børnehjælpsdagen samarbejder med danske kommuner

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.