Viden fra målgruppen

Vi er 'tæt på' de anbragte børn og udsatte unge, som vi støtter. Gennem evaluering og dialog får vi værdifuld viden, som gør vores arbejde endnu bedre

Viden fra målgruppen

Vi er 'tæt på' de anbragte børn og udsatte unge, som vi støtter. Gennem evaluering og dialog får vi værdifuld viden, som gør vores arbejde endnu bedre
Foto: Roar Paaske Fotografi.

Børnehjælpsdagen har siden 2000 haft en tæt kontakt til hundredvis af døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier i Danmark. De udgør i dag en vigtig del af vores vidensbank, da vi både trækker på erfaringer fra de professionelle voksne og fra de anbragte børn og udsatte unge, som vi støtter. Gennem løbende evalueringer og undersøgelser får vi blandt andet input til, hvordan vi skal udvikle nye tilbud eller forbedre de eksisterende – både i forhold til målgruppens udfordringer og i forhold til deres behov. Eksempelvis deltog 174 døgninstitutioner og opholdssteder i vores store behovsansalyse om computere til anbragte børn og unge. Som følge af deres svar blev projektet Børnenes IT-Fond en realitet.

Helt tæt på i det private rum

Vores camps giver os en særlig god mulighed for at komme tættere på de enkelte børn og unge. Her har vi en anden tid, ro og ramme (set i forhold til vores øvrige tilbud), hvor vi kan gå i dybden med både de personlige historier og mere generelle erfaringer fra anbringelsessystemet. Det kan være snakke, som vi selv igangsætter, eller som opstår spontant i løbet af de dage, hvor campen finder sted. Den mest unikke viden får vi, når vi besøger de enkelte institutioner eller opholdssteder. Der er tale om private rum, som de færreste mennesker får adgang til. Besøg kan finde sted i forbindelse med vores projekter eller forløb. Besøg kan også ske i selskab med en af vores kendte ambassadører, som børnene skal møde. Det har stor værdi at komme ‘bag husfacaderne’ – og opleve de forskellige børnegrupper sammen med deres voksne i egne, fysiske rammer. I de situationer hvor vi kommer ‘helt tæt på’ oparbejder vi en dybere, gensidig tillid, som giver basis for et endnu stærkere samarbejde – og dermed endnu mere indsigt og viden, som ellers er utilgængelig.


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.