Viden fra kommunerne

Vi indhenter relevant viden fra de danske kommuner, som vi også arbejder tæt sammen med

Viden fra kommunerne

Vi indhenter relevant viden fra de danske kommuner, som vi også arbejder tæt sammen med

De danske kommuner er en vigtig samarbejdspartner for Børnehjælpsdagen, da de børn og unge, som vi støtter, alle modtager en kommunal foranstaltning – for eksempel en anbringelse eller efterværnsordning.

Vi har derfor tæt dialog med både ledere, sagsbehandlere og familieplejekonsulenter i børne- og unge forvaltningerne. Denne dialog giver os viden om anbringelsesområdet generelt samt om mere specifikke indsatsområder, som kan være relevante i vores arbejde.

Indsigt i kommunal praksis

Den viden, vi får, bidrager direkte til udviklingen af vores projekter. Et eksempel er Børnenes IT-Fond, hvor vi uddeler bærbare computere til anbragte børn og unge. Vi har fået viden fra hovedparten af de danske kommuner om deres muligheder for at støtte målgruppen på dette område – og vi har haft en dybere dialog med udvalgte kommuner om det behov, som de oplever hos børnene og de unge. Dermed har vi blandt andet fået et billede af, at der er meget forskellige vilkår for målgruppen – alt efter hvilken kommune, der har ansvaret for anbringelsen. Vi har ud fra den viden tilpasset projektet og kan begrunde, hvorfor Børnenes IT-Fond er så vigtig – så alle, uanset anbringende kommune, kan få de fornødne redskaber til skolegang.

Generelt er viden fra kommunerne om forskellighed i forebyggende foranstaltninger – samt praksis for deres støtte – meget interessant for os, da vores tilbud retter sig mod børn og unge fra alle landets kommuner og samtidig inkluderer børn og unge på tværs af de anbringende kommuner.

Fokus på forankring og forældre

Et vigtigt emne i vores dialog med kommunerne er også at afdække, hvordan vi kan sikre en langvarig effekt af de projekter, som vi søsætter – i flere tilfælde indgår vi en skriftlig samarbejdsaftale med kommunen, der forpligter sig til videre forankring. Som eksempel kan nævnes Projekt Netværket, hvor flere kommuner er involveret.

Endeligt taler vi med kommunerne om inddragelse af de biologiske forældre. Dette er et emne, som kommunerne selv har skærpet fokus på i deres foranstaltninger. Konkret har denne dialog resulteret i vores camp – ’Min Familie Ferie’ – hvor anbragte børn og unge deltager sammen med biologisk familie, typisk en far eller mor.

Udover den værdifulde viden, som kommunerne deler med os, så er de en væsentlig kontakt ind til selve målgruppen – de hjælper os med at formidle vores tilbud samt rekruttere børn og unge til udvalgte projekter.


©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.