Anbragte børn og unge

Vores viden om målgruppen henter vi fra både statslige og kommunale instanser

Anbragte børn og unge

Vores viden om målgruppen henter vi fra både statslige og kommunale instanser
Foto: Roar Paaske Fotografi.

Børnehjælpsdagen har siden 2000 arbejdet fokuseret på at forbedre livsvilkårene for de mange tusinde børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet i Danmark. Disse børn og unge (op til 17 år) bor typisk hos plejefamilier, på døgninstitutioner eller opholdssteder. I dag arbejder vi ligeledes til fordel for udsatte unge (op til 29 år), som modtager eller har modtaget en kommunal foranstaltning. Det kan være i form af en kontaktperson eller ordning (efterværn), der skal gøre overgangen til voksenlivet nemmere. Langt de fleste af de udsatte unge i vores målgruppe har tidligere været anbragt. På denne side har vi opsummeret den grundlæggende viden, som danner basis for vores daglige arbejde – i relation til de anbragte børn og unge, samt unge i efterværn. Vores primære kilder er Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Velværd (SFI), Socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening m.fl.

Viden og fakta om anbragte børn og unge i Danmark

 • +

  GENERELLE TAL OG FAKTA

  • Cirka 14.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet, heraf er cirka 12.000 i alderen 0-17 år.
  • Cirka 2.000 anbragte unge i alderen 18 år og derover er i efterværn; en kommunal foranstaltning i overgangen fra deres anbringelse til voksenliv. 
  • Langt de fleste anbragte børn og unge er i alderen 12-17 år, cirka 7.000.
  • Hovedparten af de anbragte børn og unge bor hos en plejefamilie – cirka 62 %. Plejefamilier kan være kommunale eller private. Der kan også være netværksplejefamilier, hvor barnet / den unge bor hos biologisk familie, f.eks. bedsteforældre.
  • De børn og unge, der ikke bor i plejefamilie, er f.eks. anbragt på døgninstitutioner, akutinstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse mv.
  • Hent oversigt over antal anbragte børn og unge pr. administrationskommune.

  Alle tal stammer fra Danmarks Statistik og er de senest verificerede tal, pr. 31. december 2017.


 • +

  ØKONOMI

  • Et anbragt barn får mellem 31 og 267 kr. i lommepenge pr. uge afhængig af alder
  • Et anbragt barn får mellem 113 og 170 kr. i tøjpenge pr. uge afhængig af alder
  • Ved konfirmation kan ydes et tilskud på 6.076 kr.
  • I forbindelse med jul og fødselsdag kan der ydes tilskud til gaver mellem 232 og 345 kr. afhængig af alder.
  • Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan der ydes op til 572 kr. i gave.

    Alle tal fra: ‘Taksttabel – vederlag og takster’, 2019, KL. Hent hele taksttabellen


 • +

  UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

  Det er veldokumenteret, at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Forskning viser følgende om anbragte børn og unges skolegang samt deres videre færd i et uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt perspektiv.

  • Al forskning peger på, at en god skolegang er den stærkeste beskyttelsesfaktor for anbragte børn og unges livsbane (i)
  • 64 procent af de anbragte 11-15 årige undervises på helt almindelig vis i folkeskolen (ii)
  • Cirka 3 ud af 4 anbragte 11-13-årige undervises i en almindelig folkeskole, mens resten undervises på specialskole eller intern skole (ii)
  • Blandt de 15-årige går 65 procent i almindelig skole. (ii)
  • Cirka 10 procent anbragte børn og unge undervises på intern skole (iii)
  • 40 procent af de anbragte børn har som 16-17-årige ikke taget folkeskolens afgangsprøve, mens det kun gælder 6 procent af de ikke-anbragte børn (iii)
  • 30 procent af de anbragte børn har taget en ungdomsuddannelse som 25-årige mod 79 procent af de ikke-anbragte (iii)
  • Kun 35 procent af de anbragte børn har som 30-årige en kompetencegivende uddannelse, mens 77 procent af de ikke-anbragte børn har det (iii)
  • Kun 43 procent af de anbragte børn er som 30-årige i beskæftigelse, mens det gælder 77 procent af de ikke-anbragte børn (iii)

    Tal og fakta fra: (i) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI og Bo Vinnerljung, professor, Socialt arbete, Stockholms Universitet. (ii)Anbragte børn og unges trivsel’, 2016, SFI. (iii)Anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn’, 2015, KL (Momentum).


 • +

  MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL

  • Relativt mange anbragte børn og unge udtrykker mental ustabilitet og mistrivsel. Målt på SDQ-skalaen ligger 4 ud af 10 på grænsen til eller udenfor normalområdet. For danske børn og unge generelt er tallet 1 ud af 10. (i)
  • 13 procent. af de anbragte børn og unge fortæller, at de ofte føler sig ensomme. Blandt jævnaldrende ikke-anbragte er det cirka 5 procent, der ofte føler sig ensomme. (i)
  • 15 procent af anbragte 15-årige udviser tegn på depression. Til sammenligning er tallet 4,5 procent for deres jævnaldrende, som ikke modtager nogen form for foranstaltning. (ii)
  • Knap 44 procent af anbragte 15-årige har tegn på selvskadende adfærd eller tanker derom. Til sammenligning har 11 procent af 15-årige uden nogen form for foranstaltning selvskadende adfærd eller tanker derom. (ii)

  Tal og fakta fra: (i) Anbragte børn og unges trivsel 2016′, SFI. (ii) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI.


 • +

  FYSISK SUNDHED OG TRIVSEL

  • Cirka hver tredje anbragte (37 procent) oplever ofte at have hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Andelen er stigende over alder, hvor 31 procent af de 11-årige ofte oplever en sådan tilstand mod 40 procent af de 17-årige.
  • Hver femte af alle anbragte børn i alderen 11-17 år klassificeres som overvægtige. Derudover er 8-10 procent af anbragte i alderen 11-17 år defineret som undervægtige. Disse tal adskiller sig ikke fra tallene for ikke-anbragte børn og unge.
  • Anbragte børn og unge slås i højere grad end deres ikke-anbragte jævnaldrende med en selvopfattelse af egen krop, der ikke helt svarer til fakta. Pigerne er ikke så tykke, som de selv tror, og drengene er tykkere, end de selv tror, at de er.
  • Anbragte børn og unge går sjældnere til fritidsaktiviteter og i mindre omfang til sport end deres jævnaldrende.
  • De 17-årige anbragte er en meget udsat gruppe. De er bagud i forhold til den daglige personlige hygiejne, den fornuftige kost som frugt og grønt hver dag og ikke så tit fastfood, de sover mindre, og de scorer højt på alle risikoadfærdsfaktorer.

    Tal og fakta fra: ‘Anbragte børn og unges trivsel’, 2014, SFI


vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag?

Vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag? Med et bidrag kan du være med til at investere i deres fremtid!
©Børnehjælpsdagen 2017. Alle rettigheder forbeholdes.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

COOKIEPOLITIK
Når du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside indsamler vi forskellige oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse mere om de informationer, der indsamles, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

HVAD ER COOKIES?
Første gang du besøger Børnehjælpsdagens hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies, når du foretager søgninger eller besøger vores undersider. En Cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome el. lign.), og som registrerer dig som en unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Hjemmesiden bruger med andre ord en cookie til at huske din information. En cookie er f.eks. det der gør du ikke hele tiden behøver at logge ind eller indtaste de samme oplysninger hver gang du skal tilmelde dig noget.

HVAD BRUGER VI COOKIES TIL?
Cookies er med til at fortælle os om dit besøg og din adfærd rundt på hjemmesiden. For at vi hele tiden kan optimere siden og gøre den mere brugervenlig for vores brugere, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi viden om, hvornår og hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke og hvor mange sider du kigger på, om du har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger og om du ser hjemmesiden fra en computer, tablet eller smartphone. Uden denne viden ville vi ikke kunne forbedre siden, vores produkter samt udføre statistik- og markedsundersøgelser.

Vi registrerer ikke dine personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med endten udfyldelse af spørgeskemaer, bestillingsformularer mv.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI COOKIES?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit eget udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du besøgte siden. Hver gang du genbesøger hjemmesiden, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

TREDJE-PARTS COOKIES
Børnehjælpsdagen bruger en mindre række tredjeparts-cookies som en del af vores tjenester. Disse cookies er underlagt de respektive tredjeparter og kontrolleres ikke af os. Herunder har vi listet de tredjeparts-cookies, som vi benytter, hvoraf nogle kan undgås via dine browserindstillinger.

- Google Analytics – genererer statistik om hjemmeside trafik og trafikkilder, konverteringer mv.
- Google AdWords – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- Facebook pixels – giver dig relevante annoncer/kampagner hvis du har været på vores hjemmeside
- QuestionPro – benyttes til spørgeskemaundersøgelser og til at forbedre vores produkter og tilbud
- POP-up – fremkalder pop-up meddelelser på hjemmesiden
- SoMe – Husker når du f.eks. deler eller synes godt om en artikel eller når du kommenterer på en side.

SÅDAN SLETTER ELLER FRAVÆLGER DU COOKIES
Du kan vælge, om du vil accepterer cookies eller ej. Hvis du ønsker at vide, hvornår din enhed modtager en cookie, kan dette indstilles i din brower så du bliver informeret om det. Du skal være opmærksom på, at ændringer i dine browser-indstillinger kan betyde, at dele af hjemmesiden ikke vil fungere optimalt.

Ønsker du at slette alle dine cookies og historik eller blokere dem, så kan du benytte denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

KONTAKT OS
Har du spørgsmål eller indsigelser til vores cookiepolitik, skal du rette henvendelse til os på post@bhd.dk eller telefon 3530 9300.

Luk