Anbragte børn og unge

Vores viden om anbragte børn og unge henter vi fra både statslige og kommunale instanser

Anbragte børn og unge

Vores viden om anbragte børn og unge henter vi fra både statslige og kommunale instanser
Foto: Roar Paaske Fotografi.

Børnehjælpsdagen har siden 2000 fokuseret på at forbedre livsvilkårene for de mange tusinde anbragte børn og unge i Danmark. Børn og unge med anbringelsesbaggrund (op til 17 år) bor typisk hos plejefamilier, på døgninstitutioner eller opholdssteder. I dag arbejder vi ligeledes til fordel for udsatte unge (op til 29 år), som modtager eller har modtaget en kommunal foranstaltning. Det kan være i form af en kontaktperson eller ordning (efterværn), der skal gøre overgangen til voksenlivet nemmere. Langt de fleste af de udsatte unge i vores målgruppe har tidligere været anbragt.

På denne side opsummeres den grundlæggende viden, som danner basis for vores daglige arbejde – i relation til de anbragte børn og unge, samt unge i efterværn. Vores primære kilder er Danmarks Statistik, Ankestyrelsen, Det Nationale Forskningscenter for Velværd (SFI), Socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening m.fl.

Viden og fakta om anbragte børn og unge i Danmark

 • +

  GENERELLE TAL OG FAKTA

  • Cirka 13.500 børn og unge er anbragt uden for hjemmet, heraf er cirka 11.400 i alderen 0-17 år.
  • Cirka 2.100 anbragte unge i alderen 18 år og derover er i efterværn; en kommunal foranstaltning i overgangen fra deres anbringelse til voksenliv.
  • Langt de fleste anbragte børn og unge er i alderen 12-17 år, cirka 6.700.
  • Hovedparten af børn og unge med anbringelsesbaggrund bor hos en plejefamilie – cirka 62 %. Plejefamilier kan være kommunale eller private. Der kan også være netværksplejefamilier, hvor barnet / den unge bor hos biologisk familie, f.eks. bedsteforældre.
  • De børn og unge, der ikke bor i plejefamilie, bor f.eks. på døgninstitutioner, akutinstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, på eget værelse mv.

  Alle tal stammer fra Danmarks Statistik og er de senest verificerede tal, pr. 31. december 2020. 


 • +

  ØKONOMI

  • Et anbragt barn får mellem 32 og 278 kr. i lommepenge pr. uge afhængig af alder
  • Et anbragt barn får mellem 118 og 177 kr. i tøjpenge pr. uge afhængig af alder
  • Ved konfirmation kan ydes et tilskud på 6.334 kr.
  • I forbindelse med jul og fødselsdag kan der ydes tilskud til gaver mellem 241 og 359 kr. afhængig af alder.
  • Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan der ydes op til 596 kr. i gave.

  Alle tal fra: ‘Taksttabel – vederlag og takster’, 2021, KL. Hent hele taksttabellen


 • +

  UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

  Det er veldokumenteret, at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Forskning viser følgende om disse børn og unges skolegang samt deres videre færd i et uddannelsesmæssigt og beskæftigelsesmæssigt perspektiv.

  • Al forskning peger på, at en god skolegang er den stærkeste beskyttelsesfaktor for anbragte børn og unges livsbane (i)
  • 64 procent af de anbragte 11-15 årige undervises på helt almindelig vis i folkeskolen (ii)
  • Cirka 3 ud af 4 anbragte 11-13-årige undervises i en almindelig folkeskole, mens resten undervises på specialskole eller intern skole (ii)
  • Blandt de 15-årige går 65 procent i almindelig skole. (ii)
  • Cirka 10 procent anbragte børn og unge undervises på intern skole (iii)
  • 40 procent af de anbragte børn har som 16-17-årige ikke taget folkeskolens afgangsprøve, mens det kun gælder 6 procent af de ikke-anbragte børn (iii)
  • 30 procent af de anbragte børn har taget en ungdomsuddannelse som 25-årige mod 79 procent af de ikke-anbragte (iii)
  • Kun 35 procent af de anbragte børn har som 30-årige en kompetencegivende uddannelse, mens 77 procent af de ikke-anbragte børn har det (iii)
  • Kun 43 procent af de anbragte børn er som 30-årige i beskæftigelse, mens det gælder 77 procent af de ikke-anbragte børn (iii)

  Tal og fakta fra: (i) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI og Bo Vinnerljung, professor, Socialt arbete, Stockholms Universitet. (ii)Anbragte børn og unges trivsel’, 2016, SFI. (iii)Anbragte børn klarer sig langt dårligere end andre børn’, 2015, KL (Momentum).


 • +

  MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL

  • Relativt mange anbragte børn og unge udtrykker mental ustabilitet og mistrivsel. Målt på SDQ-skalaen ligger 4 ud af 10 på grænsen til eller udenfor normalområdet. For danske børn og unge generelt er tallet 1 ud af 10. (i)
  • 13 procent. af de anbragte børn og unge fortæller, at de ofte føler sig ensomme. Blandt jævnaldrende ikke-anbragte er det cirka 5 procent, der ofte føler sig ensomme. (i)
  • 15 procent af anbragte 15-årige udviser tegn på depression. Til sammenligning er tallet 4,5 procent for deres jævnaldrende, som ikke modtager nogen form for foranstaltning. (ii)
  • Knap 44 procent af anbragte 15-årige har tegn på selvskadende adfærd eller tanker derom. Til sammenligning har 11 procent af 15-årige uden nogen form for foranstaltning selvskadende adfærd eller tanker derom. (ii)

  Tal og fakta fra: (i) Anbragte børn og unges trivsel 2016′, SFI. (ii) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI.


 • +

  FYSISK SUNDHED OG TRIVSEL

  • Cirka hver tredje anbragte (37 procent) oplever ofte at have hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Andelen er stigende over alder, hvor 31 procent af de 11-årige ofte oplever en sådan tilstand mod 40 procent af de 17-årige.
  • Hver femte af alle anbragte børn i alderen 11-17 år klassificeres som overvægtige. Derudover er 8-10 procent af anbragte i alderen 11-17 år defineret som undervægtige. Disse tal adskiller sig ikke fra tallene for ikke-anbragte børn og unge.
  • Anbragte børn og unge slås i højere grad end deres ikke-anbragte jævnaldrende med en selvopfattelse af egen krop, der ikke helt svarer til fakta. Pigerne er ikke så tykke, som de selv tror, og drengene er tykkere, end de selv tror, at de er.
  • Anbragte børn og unge går sjældnere til fritidsaktiviteter og i mindre omfang til sport end deres jævnaldrende.
  • De 17-årige anbragte er en meget udsat gruppe. De er bagud i forhold til den daglige personlige hygiejne, den fornuftige kost som frugt og grønt hver dag og ikke så tit fastfood, de sover mindre, og de scorer højt på alle risikoadfærdsfaktorer.

  Tal og fakta fra: ‘Anbragte børn og unges trivsel’, 2014, SFI


vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag?

Vidste du, at der anbringes 6 børn og unge i Danmark - hver eneste dag? Med et bidrag kan du være med til at investere i deres fremtid!

©Børnehjælpsdagen 2020. Alle rettigheder forbeholdes.